Problemregning | Matematik | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Bestem kvartilsættet og forklar betydningen af medianen.

Opgave 2
a) Forklar hvilken, der er grafen for fx= -2x+6

Opgave 3
a) Bestem p'(1) og forklar betydningen af dette tal.

Opgave 4
a) Opstil en funktionsforskrift for besøgstallet på museet, som funktion af antal år efter år 2010.

Opgave 5
a) Bestem ligevægtsmængden.

Opgave 6
a) Forklaringer til linjerne 2) – 6) skal gives.

Opgave 8
a) Lav et x,y-plot af data fra filen, og bestem en eksponentiel regressionsmodel antal måneder efter 1. januar 2018, og k(t) er kursen i USD.
b) Bestem halveringstiden for kursen på Litecoin ud fra modellen.
c) Bestem, hvornår man kan forvente, at kursen er under 20 USD.

Opgave 9
a) Bestem forskriften for omsætningsfunktionen, og bestem omsætningen ved en afsætning på 10 tons om ugen.
b) Bestem det afsætningsinterval, hvor omsætningen er større end omkostningerne.
c) Bestem det størst mulige overskud.

Opgave 10A
a) Bestem den årlige effektive rente på lånet Hun betaler en ydelse på 3100 kr. om måneden i 6 år (72 ydelser).
b) Bestem størrelsen af den sidste ydelse.

Opgave 10B
a) Bestem en forskrift for det samlede ugentlige dækningsbidrag.
b) Bestem det størst mulige ugentlige dækningsbidrag.

Opgave 10C
a) Udfyld en tabel som nedenstående med data fra undersøgelsen.
b) Opstil en hypotese og test denne med et signifikansniveau på 5%.

Uddrag
Nedre kvartil er tallet som at 25% af observationerne er mindre end og 75% større end. I dette tilfælde er 25% af ansatte indenfor handel i Danmark 22 år eller yngre.

Medianen er tallet som at 50% af observationerne er mindre eller større end. I dette tilfælde er 50% af ansatte indenfor handel i Danmark 35 år eller yngre.

Øvre kvartil er tallet som at 75% af observationerne er mindre end og 25% større end. I dette tilfælde er 75% af ansatte indenfor handel i Danmark 48 år eller yngre.

---

For at finde lægevægtsmængden, skal man sætte udbud- og efterspørgselsfunktionerne lig hinanden: -3,75x + 100 = 1,25x + 50

Derefter skal man flytte variablen til venstre side og skifte fortegn samt flytte konstanten til højre side og skifte fortegn: -3,75x – 1,25x = 50 – 100

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu