Problemregning 2018 | Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Hvor mange penge sælger 9. A billetter for, hvis de sælger 75 voksenbilletter og 75 børnebilletter?

b) Hvor mange børnebilletter køber familien?

c) Hvor mange penge kan 9. A beholde, hvis de sælger billetter for 2500 kr.?

d) Hvor mange penge kan 9. A beholde, hvis de sælger billetter for x kr.?

e) Hvor mange børnebilletter og hvor mange voksenbilletter sælger 9. A, hvis salget går, som de forventer?

Opgave 2
a) Hvilke to typer firkanter er skitsen opdelt i?

b) Beskriv, hvordan eleverne kan finde midten af den skraverede firkant.

c) Hvilke længder kan siden a få?

d) Undersøg, hvor få brædder 9. A kan nøjes med at købe. Du skal begrunde dit svar med tegning og/eller beregning.

Opgave 3
a) Hvor mange kilogram kaffebønner skal eleverne bruge, hvis de vil brygge 25 L kaffe?

b) Hvor mange engangskrus skal de bruge til 25 L kaffe?

c) Du skal vise med beregning, at eleverne kan brygge kaffe til ca. 40 engangskrus af 500 g kaffebønner.

d) Tegn i et koordinatsystem en graf, der viser sammenhængen mellem det antal engangskrus med kaffe, de sælger (x), og deres samlede udgift til kaffebønner og engangskrus (y).

e) Undersøg, hvor mange engangskrus med kaffe eleverne mindst skal sælge for at få et overskud på mindst 500 kr.

Opgave 4
a) Hvor mange julegaver forventer eleverne i 9. A at give i gennemsnit?

b) Forklar, hvad boksplottet viser om det antal julegaver, eleverne i 9. B forventer at give.

c) Undersøg, hvilke ligheder og forskelle der er mellem fordelingen af data fra 9. A og fordelingen af data fra 9. B, og skriv en kort tekst om resultatet af din undersøgelse.

Opgave 5
a) Tegn figur 4 i figur følgen.

b) Hvor mange røde kvadrater er der mere i figur 11 end i figur 10?

c) Du skal vise med beregning, at Albert tager fejl.

d) Du skal forklare, hvorfor Lucca har ret.

e) Du skal vise ved hjælp af omskrivning, at når Lucca har ret, så har Frederikke også ret. Brug evt. et digitalt værktøj.

Opgave 6

a) Du skal undersøge, hvor mange forskellige retvinklede trekanter der opfylder betingelse 1, og hvor mange der opfylder betingelse 2. Du skal tegne skitser eller præcise tegninger af alle trekanterne og skrive mål på alle sider.

Uddrag
a) Hvor mange penge sælger 9. A billetter for, hvis de sælger 75 voksenbilletter og 75 børnebilletter?

Voksenbillet = 25 kr Børnebillet = 10 kr

75 × (25 kr.) + 75 x (10 kr.)

Prisen for 75 børne- og voksenbilletter er 2625 kr.

b) Hvor mange børnebilletter køber familien?

Voksenbillet = 25 kr Børnebillet = 10 kr

(25 kr. × 3) + x = 115 kr
x(10 kr.) = (115 − 75) kr. ⇒
x(10 kr.) = 40 kr. ⇒
x = (40 kr.) ÷ (10 kr.) ⇒
x = 4 stk.

Dvs. der er 4 børn

c) Hvor mange penge kan 9. A beholde, hvis de sælger billetter for 2500 kr.?

De tjener 2500 kr.
De skal aflevere 40%. Dvs. de må beholde 60%

0, 60 × 2500 kr. = 1500 kr.

De kan beholde 1500 kr

d) Hvor mange penge kan 9. A beholde, hvis de sælger billetter for x kr.?

9.A beholder 60% af billetsalget, dvs.

0, 60 x x kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu