Pragmatik | Noter

Indholdsfortegnelse
Kommunikation
- Ciceros pentagram
- Genrer
- Genrekoder
- Mediebevidst formidling
- Verbal og nonverbal kommunikation
- Transaktionsanalyse
- Sproghandlinger
- handlingsregulerende
- Social bekræftende
- Informerende
- Selvfremstillende
- Direkte sproghandling
- Indirekte sproghandling
- Nedtoning og optoning
- Høflighed og effektivitetsprincippet
- Face teorien
- Effektivitetsprincippet
- Taleposition
- Undertekst
- Asymetrisk kommunikation
- Symetrisk kommunikation
- Sammenligning
- Metafor
- Kognitive metaforer
- Metonymi
- Når vi fremhæver og skjuler
- Symbol
- Allegori
- Nominalstil
- Abstrakte og konkrete substantiver
- Bestemt og ubestemt substantiv
- Adjektiver
- Sammensatte adjektiver

Uddrag
Ciceros pentagram
Grundstammen i moderne kommunikationsmodeller består af følgende elementer:
• Afsender
• Modtager
• Emne
• Situation
• Sprog og genre
• Formål

Ciceros pentagram
Linjerne viser at alle elementerne er afhængige af hinanden. Afsenderen skal f.eks. Afpasse sit emne i forhold til modtageren og situationen.

Genrer
Skriftsprog og talesprog er eksempler på to forskellige genre, og sms-sprog kan betragtes som en blanding mellem skrift- og talesprog.
Postkort genren adskiller sig fra jobansøgningsgenren.

Nogle tekster er formuleret i mere formelt sprog end andre. Genrene skifter koder i forhold til deres hensigt.

Genre er på ordbogen:
Afgrænset delområde, især inden for litteratur, billedkunst og musik, kendetegnet ved bestemt indhold, form, stil el.lign.

Friktionslitteraturen skelner mellem: lyrik, prosa og dramatik.
Den skaber sin egen virkelighed, og er ikke forpligtet på sandheden.

Genrekoder
Genrekoderne antyder noget om hvilket produkt man har foran sig, og hvad man kan forvente af sig i forhold til komposition, afsender- og fortællerforhold, sproglige virkemidler og hensigt.

Mediebevidst formidling
Forskellige medier forudsætter forskellige koder for:
• Hvordan man indleder og afslutter
• Hvordan man tiltaler sin modtager
• Ordvalg
• Stilleje
• Høfligheds- og effektivitetsprincipper
• Talesprog/skriftsprog
• Verbal-nonverbal kommuniaktion

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu