Phosphorsyre og colatitrering | Opgave

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1
1) Gør rede for din undersøgelses formål, anvendt udstyr og for udførelsen.
2) Præsentér titrerkurven. Redegør for kurvens forløb, og hvad der er karakteristisk ved den.
- Phosphorsyretiteringen:
- Bestem koncentrationen af syre i opløsningen.
- Find pKs-værdier ud fra din titrerkurve, og sammenlign med tabelværdierne.
- Beregn pH (brug tabelværdierne for pKs til beregningerne) i startpunktet, når der er tilsat ¾ af det volumen NaOH(aq), der skulle til for at nå ækvivalenspunkt 1, i ækvivalenspunkt 1 og 2.
- Ved startpunktet:
- Når der er tilsat ¾ af volumen NaOH(aq), der skulle til for at nå ækvivalenspunkt 1:
- Ækvivalenspunkt 1:
- Ækvivalenspunkt 2:
- Gør rede for hvordan pH beregnes i punkterne, og sammenlign med den faktisk målte værdi.
- Ved startpunktet:
- Når der er tilsat ¾ af volumen NaOH(aq), der skulle til for at nå ækvivalenspunkt 1:
- Ækvivalenspunkt 1:
- Ækvivalenspunkt 2:
- Colatitreringen:
- Beregn phosphorsyreindholdet i den undersøgte cola ud fra dine måleresultater. Vis beregningerne.
- Ifølge fødevarestyrelsens regler må phosphorsyreindholdet i cola ikke overstige 700 mg/L. Var phosphorsyreindholdet i den undersøgte cola i overensstemmelse med det tilladte?

OPGAVE 2:
Vi har 500 mL af en pufferopløsning hvori [NH3] = 0,100 M og [NH4+] = 0,200 M.
a) Beregn pufferopløsningens pH-værdi.
b) Beregn stofmængden af henholdsvis NH3 og NH4+ i opløsningen.
c) Der tilsættes 20 mL 0,100 M HCl. Beregn stofmængden af HCl, der derved tilsættes.
d) Beregn den pH-ændring, som ovennævnte tilsætning af HCl giver i pufferopløsningen.
- Hjælpeskema:
- Før reaktionen:
- pH-ændring:

OPGAVE 3:
Propensyre har formlen CH2CHCOOH. pKs-værdien er 4,26. 5,0 g propensyre opløses i 200 mL vand.
a) Beregn stofmængden af propensyre i de ovennævnte 5,0 g af stoffet.
b) Hvad bliver den formelle koncentrationen (cs) af propensyre i opløsningen?
c) Opskriv reaktionsskemaet for propensyres reaktion med vand. Beregn opløsningens pH-værdi.

Uddrag
Formålet for både phosphorsyre- og colatitreringsundersøgelsen er at undersøge en titrerkurve for phosphorsyre og bestemmelse af phosphorsyre indholdet i cola ved potentiometrisk titrering.

Fremgangsmåden for undersøgelserne:
Udførelsen af titeringsundersøgelsen:

For phosphorsyreopløsning er størrelsesordenen 25 mL phosphorsyre anvendt i den koniske koble og i buretten er NaOH anvendt.

På billede nr. 2, kan man dermed se at der er anvendt en pH-måler som måler pH’en i phosphorsyreopløsningen.

---

Beregn pH (brug tabelværdierne for pKs til beregningerne) i startpunktet, når der er tilsat ¾ af det volumen NaOH(aq), der skulle til for at nå ækvivalenspunkt 1, i ækvivalenspunkt 1 og 2.

Ved startpunktet:
Da man fra punkt 1, ved at syren er svag kan man beregne pH, ved hjælp af denne formel: .
Indsætter kendte værdier:

pH-værdien ved startpunktet er dermed 1.83
Som man kan aflæse på kurven ovenfor, kan man se at pH-værdien også er ca. 1.8, så disse to tal stemmer meget overens.

Når der er tilsat ¾ af volumen NaOH(aq), der skulle til for at nå ækvivalenspunkt 1:
For at bestemme pH-værdien når der er tilsat ¾ af volumen NaOH(aq), der skulle til for at nå ækvivalenspunkt 1, kan man gøre ved hjælp af pufferligningen:

Beregne først n(S):
Beregner herefter n(B):
Indsætter nu de kendte værdier i formlen:

pH-værdien når der er tilsat ¾ af volumen NaOH(aq), der skulle til for at nå ækvivalenspunkt 1 er dermed 2.61 Som man kan aflæse på kurven ved ca. ¾ hen til 1. ækvivalenspunkt, kan man se at pH-værdien er ca. 2.5, så disse to tal stemmer også meget godt overens.

Ækvivalenspunkt 1:
Ækvivalenspunkt 1, er kendetegnet ved at H3PO4 er omdannet til H2PO4-. Da man derfor bestemmer pH i 1. ækvivalenspunkt

svarer dette altså til at bestemme pH af en H2PO4--opløsning. Da H2PO4- er en amfolyt, betyder dette altså at H2PO4- både kan optræde som en syre og en base. Og netop for en amfolytopløsning kan man beregne pH ved hjælp af denne formel:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu