Phosphorsyre i coca cola | Kemi

Indholdsfortegnelse
Potentiometrisk titrering af phosphorsyre
I skal selv lave alle opløsninger, opstillinger etc., og udføre øvelsen.
- Hint:

Phosphorsyre i coca cola - øvelsesvejledningen
- Formål
- Teori

Sikkerhed
- Phosphorsyre:
- NaOH:

Materialer
- Fremgangsmåde
- Delforsøg 1 (Kontrolforsøg):
- Delforsøg 2:
- Forsøgsopstilling
- Resultatbehandling
- Bilag

Phosphorsyre i coca cola - journal
Formål
Hypotese
Sikkerhed
- Phosphorsyre:
- NaOH:
Materialer
Fremgangsmåde
- Delforsøg 1 (Kontrolforsøg):
- Delforsøg 2:
Forsøgsopstilling
Data
Kontrolforsøg
Delforsøg 2 (cola):
Resultatbehandling
- En udførelse af et kontrolforsøg hvor I titrerer på en kendt 0,03M phosphorsyreopløsning.

- En beregning der viser at I via mL tilsat base, kan finde frem til den kendte koncentration af fosforsyre i prøveforsøget.

- En beregning af mængde fosforsyre i cola ud fra det Coca Cola Company oplyser om indholdet af fosfor i colaen.

- En beregning af koncentrationen af fosforsyre i cola ud fra tilsat base ved ækvivalenspunktet.

Fejlkilder
Konklusion

Uddrag
Potentiometrisk titrering af phosphorsyre
I denne øvelse skal I selv skrive en øvelsesvejledning omhandlende potentiometrisk titrering af phosphorsyre i vand (prøve forsøg) og fosforsyre i Cola samt bagefter udføre forsøgene ud fra jeres egen vejledning.

Dvs. du skal lave en øvelsesvejledning og du skal selv gennemføre hele øvelsen og selv besvare alle opgaver.

Vejledningen skal indeholde følgende:
• Formål
• Indledning
• Sikkerhed
• Materialer (husk at skrive ned hvad i bruger undervejs)
• Fremgangsmåde
• Tegning af forsøgsopstilling
• De relevante opgaver til resultatbehandling, hvoraf et af spørgsmålene er tegning af en titreringskurve

Inden du selv går i gang med at udføre øvelsen, skal vejledningen godkendes af læreren. I skal selv lave alle opløsninger, opstillinger etc., og udføre øvelsen.

Følgende opgaver skal som minimum medtages i øvelsesvejledningen og efterbehandles i journalen:
• En udførelse af et kontrolforsøg hvor I titrerer på en kendt 0,03M phosphorsyre-opløsning.
• En beregning der viser at I via mL tilsat base, kan finde frem til den kendte koncentration af fosforsyre i prøveforsøget.
• En beregning af mængde fosforsyre i cola ud fra det Coca Cola Company oplyser om indholdet af fosfor i colaen.
• En beregning af koncentrationen af fosforsyre i cola ud fra tilsat base ved ækvivalenspunktet.

I skal arbejde sammen i grupper på 3 og I har 4 moduler til skrivearbejde og til det eksperimentelle. Jeg vil foreslå at I bruger de første 1-2 lektioner på at forberede øvelsesvejledningen

og 2 lektioner på forsøgsudførelsen. Resten af skrivearbejdet laver I hjemme og afleverer som gruppeaflevering på uddata.

Hint: I bør bruge NaOH som titrator i forsøgene. Det vil være en rigtig god ide at lave beregningerne således at I skal titrere med en mængde base, NaOH, på ca. 10-15 mL.

I må dog selvfølgelig selv vurdere hvilke mængder I synes er overskuelige. Phosphorsyre i coca cola - øvelsesvejledningen

Formål
I dette forsøg vil vi bestemme phosphorsyreindholdet i Coca-Cola, ved hjælp af 3 delfosøg.

Teori
I Coca Cola indeholder to syrer, H2CO3, carbonsyre og phosphorsyre (H3PO4), der er en middelstærk syre, der sænker pH-værdien i colaen. Derfor kaldes phosphorsyre også det surhedsregulerende middel.

For så at bestemme koncentrationen af phosphorsyren i colaen, skal der gøres brug af en potentiometrisk syre-basetitrering, hvor der titreres med 0,1 M NaOH, samtidig med at pH-værdien registreres.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu