Opgavetyper for mindstekrav i MAT B

Uddrag
31: Differentialregning Bestemme en funktionsværdi for en differentialkvotient Lad funktionen f være givet ved:
f(x)=-x^3+2x^2+x-10
Bestem f^' (0).

Først skal vi differentiere funktionen.
f^' (x)=-x^(3-1)+2x^(2-1)+x-10
f^' (x)=-〖3x〗^2+4x+1

Nu har vi fundet f^' (x), derefter skal vi bare erstatte x med 0.

f^' (0)=-〖3∙0〗^2+4∙0+1
f^' (0)=1

Nu har vi så fundet f^' (0), som er 1.

38: Sandsynlighed og statistik Bestemme punktsandsynligheden i en binomialfordeling Bestem P(X=5), når X∼b(10;0,4).
Vi bestemmer nu P(x=5) for en binomialfordelt stokasisk variabel X~b(10;0,4)
P(X=5)=K(10,5)∙〖0,4〗^5∙(1-0,4)^(10-5)
Vi skal nu bestemme K(10,5) i excel ved at ”=KOMBIN(10;6)”, det giver så 252. Nu skal vi regne videre.
P(X=5)=252∙〖0,4〗^5∙〖0,6〗^5=0.20=20%

39: Sandsynlig og statistik Bestemme middelværdi og spredning for en binomialfordeling Givet følgende binomialfordeling X∼b(5;0,2).
Bestem middelværdien og standardafvigelse/spredning.

Middelværdien udregnes ved hjælp af formlen:μ=n∙p
μ=5∙0,2=1

Standardafvigelsen er givet ved: σ=√(n∙p∙(1-p) )
σ=√(5∙0,2∙(1-0,2)=0.894)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her