SRP | Finanskrise | Samf & mat

Indledning
Vi befinder os i en tid hvor et af de vigtigste emner i medier, politik og folkemunde er den igangværende finanskrise. Denne påvirker alle aspekter af vores hverdag i det globaliserede samfund: arbejde, priser, økonomi, levevilkår.

Økonomiske kriser er ikke et nyt fænomen, gentagne gange har disse opstået i den moderne verden, med det bedste eksempel udover i dag værende den globale krise i 1930’erne.

I sådanne kriser føres fra nationalstater, såsom Danmark, økonomisk politik for at modvirke krisens effekt og restabilisere økonomien. Dette kan gøres på forskellige måder, som det også ses krisen i dag og 30’erne imellem.

Dette studieretningsprojekt vil kigge på den økonomiske politik der blev ført i krisen i 1930’erne, samt de forsøg der har været på økonomisk politik i dag, hovedsageligt ud fra et Keynesiansk- økonomisk grundsynspunkt.

Først vil derfor følge en kort redegørelse for Keynes’ grundtanker med specielt fokus på den udvidede indkomstdannelsesmodel der er skabt af disse.

Dette vil bruges til at undersøge og sammenligne den økonomiske politik der er ført henholdsvis i dag og i 1930’erne. Til sidst vil derefter diskuteres anvendeligheden af den rene Keynesiansk-økonomiske politik til imødegåelse af finanskrisen i dag, under inddragelse af eventuelle andre faktorer der har merit i en økonomisk politisk overvejelse af finanskrisen i dag.

Indholdsfortegnelse
Opgaveblanket ............................................................................................................................................................... 1 Elevblanket...................................................................................................................................................................... 2
Abstract ............................................................................................................................................................................ 3
Indholdsfortegnelse ...................................................................................................................................................... 4 Indledning........................................................................................................................................................................ 5
Keynes .............................................................................................................................................................................. 6
Den udvidede indkomstdannelsesmodel med offentlig sektor og udenrigshandel............................... 6
Efterspørgsel ......................................................................................................................................................... 7
Fra den simple indkomstdannelsesmodel ................................................................................................ 8
Fra den offentlige sektor............................................................................................................................... 9
Fra udenrigshandel .......................................................................................................................................10
Udbud .................................................................................................................................................................... 10
Ligevægtsbetingelsen og ligevægtsindkomst............................................................................................11
Økonomisk politik ......................................................................................................................................................12
Krisen i 30’erne.......................................................................................................................................................13
Krisens begyndelse og USA...........................................................................................................................13 Danmark...............................................................................................................................................................14
Finanskrisen i dag...................................................................................................................................................17
Krisens begyndelse og USA...........................................................................................................................17 Danmark...............................................................................................................................................................17
Anvendeligheden af økonomisk politik mht. finanskrisen i dag ..................................................................19
Overvejelse om generelle funktionelle formler.............................................................................................20
Hvorfor forbruger vi ikke? ..................................................................................................................................22
Anvendeligheden af økonomisk politik?.........................................................................................................23
Konklusion ....................................................................................................................................................................25
Litteraturliste ................................................................................................................................................................26
Brugte kilder:...........................................................................................................................................................26
Fra internettet: .........................................................................................................................................................26
Yderligere kilder.....................................................................................................................................................30

Uddrag
Den økonomiske krise først i 1930’erne er en af de værste, der hidtil er set, specifikt grundet dens længde og den enorme arbejdsløshed som den førte til - en arbejdsløshed der i Danmark var helt oppe omkring de 32 pct.

Krisen begynder i USA i 1928. Den amerikanske nationalbank hæver renten grundet overvejelser om at aktiekursernes på det tidspunkt urealistisk høje niveau.

Det skal bemærkes, at krisen opstod grundet en række strømninger i samfundet, specifikt det oppustede aktiemarked, og at hævningen af renten udelukkende virker som katalysator og ikke nødvendigvis direkte startende årsag
Renteforhøjelsen resulterer i en sænket produktion idet de amerikanske virksomheder nedbringer deres investeringer.

Ydermere krakker børsen på Wall Street, da aktiekurserne pludselig styrtdykker som effekt af, at folks interesse i aktier falder grundet rentens hævelse.

Aktieejere samt virksomheder står altså med færre penge mellem hænderne, og da blandt andet mange aktieejere er stærkt forgældede, opstår der en bølge af bankkrak, da folk ikke kan betale bankerne.

Bankerne forsøger at få deres tilgodehavende tilbage fra låntagere, hvilket trækker penge ud af samfundet, hvilket igen forværrer den økonomiske situation. Alt i alt skaber dette en stærk økonomisk recession i USA.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her