Minibryggerier | Mat B | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Skriv en anbefaling til Mark Bryghus på baggrund af relevante beregninger.

Opgave 2
a) Konstruér en pivottabel ud fra stikprøven.
b) Lav en grafisk fremstilling, der viser maskinernes fejlstatus.
c) Giv et estimat for andelen p af fejl i produktionen.
d) Bestem sandsynligheden for, at der højst er 40 flasker med fejl i en serie på 500, når andelen af fejl i produktion er på 10 %.
e)e) Hvor mange flasker kan man forvente har fejl i en serie på 500?Hvor mange flasker kan man forvente har fejl i en serie på 500?
f) Opstil en relevant hypotese.
g) Bestem de forventede værdier og bestem bidragene til teststørrelsen.
h) Bestem teststørrelsen og test din hypotese med signifikansniveau på 5%.

Opgave 3
a) Tegn grafen for C.
b) Bestem de samlede variable omkostninger ved en produktion på 2000 stk.
c) Bestem en forskrift for gromk(x).Bestem en forskrift for gromk(x).
d) Bestem den produktion af 75 cl flasker, hvor de gennemsnitlige variable enhedsomkostninger er mindst.
e) Tegn graferne for gromk og GVE i samme koordinatsystem og vis, at grafen for gromk skærer grafen for GVE i dennes minimum.
f) Vudér med relevante beregninger, om den produktion med de mindste gennemsnitlige variable enhedsomkostninger også er den produktion, der giver det største dækningsbidrag til virksomheden.

Opgave 4
På baggrund af jeres besvarelse til de stillede opgaver skal I skrive en sammenfatning til branchen for mikrobryggerier om jeres resultater. Sammenfatningen skal fylde cirka ½ side.

Uddrag
Den anbefaling jeg vil komme med til dig Marks Bryghus, er at hvis man sammenligner de priser der er som du skal betale i renter ved de to muligheder der er.

Ville det bedste for dig være at tage det kombineret lån, da jeg tager udgangspunkt i type 1 realkreditlånet.

For når man lægger de 529.007,6 + 156.761,6 = 685.769,2 kr hvilket er 98.036,4 kr mindre end type 2, hvilket for mig ses som det mest oplagte valg, da resultatet af renten er mindst og det er det bedste for likviditeten.

---

Flaske Producenten ønsker at analysere omkostnings forholdene ved produktion af flaskerne. Virksomheden kan afsætte op til 10.000 stk. 75 cl flasker om måneden og ønsker at bestemme den produktion, der giver bedste økonomi.

Virskomhedens samlede variable omkostninger ved produktion af 75 cl flasken kan beskrives ved funktionen C med forskriften

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu