Træning i mindstekrav niveau B

Indholdsfortegnelse
Regneregler: 2
Lineære funktioner: 2
Rente- og annuitetsregning: 3
Vækst og eksponentielle funktioner: 4
Deskriptiv statistik: 6
Polynomier og funktionsanalyse: 8
Differentialregning: 10
Lineær programmering: 12
Test for uafhængighed og binomialfordeling: 13
Andre funktionstyper: 14

Uddrag
Vi kan se at x-værdien går 10 hen af x-aksen, og vi kan se at y-værdien stiger med 200, på de 10 gange vi går hen af x-aksen. Med dette kan vi finde ud af hvad ax er ved at sige 200/10=20

Da den stiger med 20, betyder det at den også falder med 20, vi skal finde (0,y) hvilket er hvor vores funktion skærer i y-aksen, og det er det b kan aflæses.

Hvis vi tager (5,50) som udgangspunkt, så ved vi at når vi er 5 ude fra x-aksen så er y 50, her skal vi så sige y-ax*5, hvilket vil give os punktet hvor funktionen skærer i y-aksen. 50-20*5=-50, dette vil altså sige at den skærer y-aksen i (0,-50) og at b=-50.

Med disse beregning ved vi at funktionen f(x) skal hedde f(x)=20x-50

---

Til at bestemme den kombination af borde og stole der giver det maksimale dækningsbidrag benyttes hjørnemetoden.

Her indsættes de fire hjørnepunkter i kriteriefunktionen, og det punkt som giver den højeste værdi, er den kombination der maksimerer virksomhedens dækningsbidrag.

f(0,600)=50∙0+40∙600=24.000

f(400,400)=50∙400+40∙400=36.000

f(600,0)=50∙600+40∙0=30.000

f(0,0)=50∙0+40∙0=0

Man kan se, at kombinationen af 400 borde og 400 stole giver det højeste dækningsbidrag, nemlig på 36.000 kr. Derfor er det denne kombination der maksimerer virksomheden dækningsbidrag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu