Dokumentationsopgave i Matematik niveau C

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Kundernes indkøbsvaner
a) Bestem typeintervallet, og giv en fortolkning af det i forhold til den beskrevne situation.
b) Bestem kvartilsættet, og giv en fortolkning af det i forhold til den beskrevne situation.
c) Bestem middeltallet, og giv en fortolkning af det i forhold til den beskrevne situation.

Opgave 2: Investering i nye selvbetjeningskasser
a) Hvad bliver den kvartalsvise ydelse hvis investeringen tilbagebeta-les over 10 år og renten er 1,5% pr. år?
b) Hvor meget skal der i alt tilbagebetales til låneudbyderen?
c) Hvad er den samlede renteudgift i kr.?
d) Opstil en amortisationsplan (dvs. en afbetalingsplan) for lånet. Og for-klar hvad en ydelse er og hvordan man kan beregne renteudgiften (i kr.) samt afdraget og restgælden for de første to terminer.
e) Hvis der i stedet betales en kvartalsvis ydelse på 200.000 kr., hvor lang tid vil der da gå før, at lånet er tilbagebetalt?

Opgave 3: Åbning af ny butik
a) Opstil et udtryk der beskriver butikkens samlede omsætning (R) x antal måneder efter åbningen.
b) Opstil et udtryk der beskriver butikkens samlede omkostninger (C) x antal måneder efter åbningen.
c) Udled et udtryk der beskriver butikkens samlede overskud (O) x antal måneder efter åbningen.
d) Hvor lang tid vil der gå før investeringen på de 7,2 mio. kr. er tjent ind?
e) Hvor lang tid vil der gå før den nye Netto har oparbejdet et over-skud på 3,6 mio. kr.?

Opgave 4: Udvikling i virksomhedens omsætning
a) Udled en forskrift for den lineære funktion der bedst beskriver udvik-lingen i virksomhedens nettoomsætning x antal år efter år 2011.
b) Hvilken betydning har tallene i forskriften i forhold til udviklingen i virksomhedens nettoomsætning?
c) Hvad vil virksomhedens nettoomsætning være i år 2016 ifølge for-skriften?
d) I hvilket år vil nettoomsætningen runde 60.000 mio. kr. ifølge for-skriften?

Opgave 5: Salg af ny vare
a) Udled en funktionsforskrift for omsætningsfunktionen R(x) der be-skriver omsætningen ved salg af x antal stk. af hårshampooen.
b) Hvor mange stk. af varen skal der afsættes for at opnå den stør-ste omsætning?
c) Beregn den største omsætning.
d) Hvad skal salgsstykprisen være for hårshampooen for at virksom-heden opnår den største omsætning?
e) Beregn det interval som afsætningen skal ligge i for at virksomhe-den opnår en positiv omsætning.

Uddrag
Opgave 1: Kundernes indkøbsvaner
Dansk Supermarked Group registrerer mange informationer om deres kunder og deres indkøbsvaner. Dette gør de bl.a. via Bon-analyser.
Chefen for marketingsafdelingen vil gerne have lavet en analyse af hvor meget kunderne køber ind for i Netto, og har derfor fået lavet et observationssæt af 1.000 tilfældigt udvalgte indkøb. I tabellen nedenfor er observationssættet blevet grupperet.

---

c) Bestem middeltallet, og giv en fortolkning af det i forhold til den beskrevne situation.
Medianen er 326 kr. hvis man tager alle kunder der har været igennem og udregner ved at tage det tage midten af intervallet og ganget med antallet af kunder der har betalt, og gør det med alle intervaller, hvor man til sidst deler tallet med antal kunder der er blevet beregnet ud fra altså 1000 kunder, så bliver medianen 326.
Det er det samme som hvis man har 7 observationer og skal finde medianen tager man det midterste tal i rækken og det vil være median.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu