Økonomiske konjunkturer | Samfundsfagsnoter

Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for begreberne høj- og lavkonjunktur, og gør kort rede for nogle af de senere alvorlige konjunkturudsving, vi har oplevet i Danmark.

2. Analyser ud fra bilag 1 og 2, hvilken konjunktursituation vi befinder os i nu, og forklar hvilken form for økonomisk politik, som regeringen forsøger at styre økonomien med.

3. Vurder om regeringen har andre relevante økonomiske politikker til rådighed i den nuværende situation.

Uddrag
Overordnede betyder højkonjunktur en stigning i en eller flere produktioner, det samme sker eller kommer der også med beskæftigelsen og kapacitetsudnyttelsen i virksomhederne altså erhvervene.

Det påvirker også samtidig de forsinkelser på de afledte løn samt prisstigninger. Man kigger også på det pres der kommer på betalingsbalancen, det er samtidig også med til og måske give en rentestigning eller flere rentestigninger.

Der ville kunne komme til og mangle arbejdskraft eller som det hedder produktionskapacitet, når der kommer denne højkonjunktur i vores samfund.

En påvirkning til dette kan komme fra den økonomiske politik som led i en konjunkturudjævning.Overordnede betyder lavkonjunktur en relativ lav og dæmpede produktion.

Det går også ud over beskæftigelsen, der kommer en stigning ved ledigheden samt en lav kapacitetsudnyttelse i virksomhederne. Man kan sige at det er lidt en økonomisk krise og når det begynder virksomhederne at fyre folk, dvs. arbejdsløsheden stiger.

De arbejdsløse har ikke råd til at købe så meget som tidligere, så deres forbrug falder, bl.a. også af udenlandske forbrugsvarer = så importen falder til gavn for betalingsbalancen.

Andre muligheder er et lavt renteniveau og moderate løn- og prisstigninger om overhovedet nogen, altså det helt modsatte af højkonjunktur. Det hele vil sige at vores BNP falder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu