Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort markedet for økologi i Danmark. Tag udgangspunkt i bilag 1. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

2. Med udgangspunkt i dagligvarebranchen, udvælg og analyser en-to væsentlige omverdensforhold, som har betydning for branchen. Tag udgangspunkt i bilag 1-2

3. Foretag en købadfærdsanslyse med fokus på køb af økologi.

4 Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
4.1 Identificere en væsentlig udfordring for dagligvarebranchen på økologi-markedet i forhold til købsadfærd.
4.2 Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Det økologiske marked i Danmark er et vækstende marked, hvor økologi har den største markedsandel i verden indenfor detailhandel i Danmark.

Danmark er blandt de folkefærd der alle flest penge på økologiske varer. Danmark er endda det land i verden, hvor forbruget stadig stiger år efter år.

Dette er en generel tendens for markedet også globalt, hvor den globale omsætning af økologiske varer er vokset fra 18 milliarder US Dollars i år 2000 til 89,7 milliarder US Dollars i 2016. 95 % af dette salg foregår i Nordamerika og Europa.

I Danmark lå Markedsandelen i 2016 på 10,5, hvilket svarer til et samlet salg på 12,4 milliarder kroner, fordelt ved 8,7 af milliarderne.

gennem salg fra danske supermarkeder og de sidste 3,7 milliarder kroner gennem alternative salgskanaler, hvor hver enkelte danske havde et gennemsnitteligt forbrug på 2.250. kr.

Grunden til markedet vækst er de kulturelle forhold, hvor man ser en stigende tendens i befolk til at have et øget fokus på miljø og sundhed.

Samtidig med det øget fokus gør den økologiske sektor meget ud af der produktudvikling og branding, for at imødekomme danskernes interesse og øge den yderligere.

Ud fra en undersøgelse lavet af Landbrug & Fødevare, hvor danskerne bliver spurgt til hvilke parametre danskerne lægger vægt mest på når de køber økologisk.

Her fremkommer det at danskerne prioriterer færre sprøjterester i frugt og grønt og her efter øget dyrevelfærd, hvor færre sprøjterester har en klar førsteplads med lige over 50 %.

Det økologiske marked sælger primært mest af mælkeprodukter, æg, havregryn, mel yoghurt samt frugt og grøntsager, som danskerne især foretrækker økologisk.

Her er hver tredje liter mælk købt økologisk samt hver anden liter mælk hos skolebørn har det røde Ø mærke. Denne vækst indenfor mælk har gjort at mælkeproduktionen har igennem flere år udgjort op mod 10 %.

I forhold til æg er deres markedsandel på omkring 31,2 % i 2016, hvilket svarer til at omkring hver tredje æg der bliver solgt, er økologisk.

Herudover er interessen for økologisk kød steget, hvor især interessen for økologisk svinekød er steget markant. Salget af kød steg i 2016 med omkring 30 %.

Dog betyder den stigende interesse for økologi at Danmark importerer flere økologiske produkter end de importerer, hvilket førte til et underskud på handlen med økologiske varer i 2015 på 400 mio kroner.