Købsadfærdsanalyse | Økologi | Afsætning Opgave

Indledning
Til at analysere køb af økologiske fødevarer anvendes købsadfærdsanalysen. Købsadfærdsanalysen indeholder en analyse af forbrugerens handlinger i forbindelse med et køb. Dette gøres for, at virk-somheden har mulighed for at kunne påvirke forbrugerne og forudse deres handlinger.

Købsadfærds-analysen indeholder købstype, behov, købemotiver, købsadfærdstype, beslutningsprocessen og købe-roller, fordi det giver et grundigt billede med mange aspekter af forbrugernes købsadfærd. Analysen afsluttes med en konklusion.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Købstype
- Vanekøb
- Overvejelseskøb
Maslows behovspyramide
Købemotiver
Købsadfærdstype
Beslutningsprocessen
Køberoller
Konklusion
Prisnedsættelsernes betydning for målgruppen

Uddrag
Købemotivet er årsagen til at behovet bliver dækket på en bestemt måde, det at købe økologisk er indenfor det funktionelle købemotiv. Forbrugeren vælger de økologiske varer fremfor de konventionelle varer, for ikke at komme sprøjtemidler i kroppen samt for at tænke på miljøet.

Dermed vælger forbrugeren produktet med fornuften og ud fra hvordan produktet er i forhold til andre.

Derudover er det også det sociale købemotiv, da flere og flere begynder at købe økologisk og dermed er det også bandwagon, fordi man køber som alle andre.

Økologien har været her længe og der kom-mer mere og mere omtale omkring økologi, ligeledes med at flere og flere handler økologisk end før i tiden. Ø-mærket har eksisteret i 30 år, dermed i en hel generation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu