Indholdsfortegnelse
2. Undersøg, hvad der på baggrund af bilag A1 kan udledes om udviklingen i vælgernes og de politiske partiers brug af de sociale medier i valgkampene 2011 og 2015. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.


3. Diskutér, hvorvidt anvendelsen af sociale medier styrker eller svækker det danske demokrati. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag a2, og du skal anvende viden om demokratiopfattelser og politisk meningsdannelse.

Uddrag
Tabel 3 udgør et skema over vigtigste og mest troværdige medie i de to valgkampe i 2011 og 2015. TV anses under begge valgkampe som både det vigtigste og mest troværdige medie. Det bekræfter respondenternes svar, hvor 1085 ud af 1973 i 2011 mener, at TV er det vigtigste medier. Det er 55 pct. af de 1973 respondenter.

Dette tal ændres sig frem til 2015, hvor 43 pct. ud af de adspurgte respondenter mener, at TV er det vigtigste medie. TV anser også i være det mest troværdige medie i 38 pct. i 2011 mod 31% i 2015.

Så selv om de sociale medier har fået mere indflydelse i den politiske kommunikation, som det fremgår af tabel 1 og 2, så er det ikke internettet som anses for at være mest troværdig og det kan give stof til eftertanke. (Se bilag med udregninger)

Hvor tabel 1 til 3 har haft fokus på vælgerne, omhandler figur 1 til 3 politikernes brug af sociale medier i henholdsvis 2011 og 2015.

I figur 2 og 3 ser man de forskellige partiers brug af forskellige sociale medier. Det er tydeligt, at der er sket en ændring i medievalg. I 2011 har mange politikere en FB-profil. I 2015 sker kommunikationen gennem Twitter, som er blevet central i den politiske kommunikation, som mange ledere og opinionsledere anvender (fx Donald Trump og Paven)4.

Kigger man på figur 1, omhandler den hvilke partier, som scorer højest i klout-score og dermed har mest indflydelse på de sociale medier.

I denne skala scorer Alternativet med Uffe Elbæk i spidsen højest score sammen med Radikale Venstre. Derimod scorer Dansk folkeparti den laveste score i forhold til partiets aktivitet på Twitter og Facebook gennem et halvt år i 2014.