Samfundsfag notat racismeparagraffen | Politisk rådgiver

Opgavebeskrivelse
Du er politisk rådgiver for justitsministeren. Skriv et notat til justitsministeren om, hvorvidt racismeparagraffen skal afskaffes eller ej? (tag udgangspunkt i bilagene A, B og C).

Besvarelsen skal inddrage teori og viden fra forløbet “Hvad er demokrati og menneskerettigheder II”

Indledning
Kære Justitsminister
Jeg skriver på baggrund af det aktuelle og omdiskuterede emne vedrørende racismeparagraffen. Spørgsmålet om hvorvidt racismeparagraffen skal afskaffes eller ej, tager jeg stilling til i nedestående tekststykke, hvori jeg har opstillet to strategier og en anbefaling som vil gavne samfundet mest muligt.

Indholdsfortegnelse
Strategi 1- Behold den nuværende racismeparagraf:
Strategi 2- Juster i den nuværende racismeparagraf:
Anbefaling:

Uddrag
Grundet folke- og EU-retlige forpligtelser kan racismeparagraffen ikke ophæves. Når dette er sagt, er det stadig mulighed for at justere i selve paragraffen.

Helt grundlæggende bør det tages i betragtning at ytringsfriheden bliver begrænset, når man har den såkaldte racismeparagraf, idet den medfører en dæmpende effekt på samfundsdebatten, hvor borgere og samfundskritikere må holder sig tilbage af frygt for at blive dømt. Dette vil på længere sigt skabe et samfund, hvor en af de vigtigste værdier i det danske demokrati, ytringsfriheden, vil blive lagt på hylden.

Af den årsag bør man justere i racismeparagraffen, i den forstand at man udvider grænsen for hvorvidt man må udtale sig krænkende om andre samfundsborgers etniske, nationale og seksuelle orienteringer.

Sådanne en justering af paragraffen vil have som følge, at samfundsdebatten vil blomstre og intolerante borgere får muligheden for at deres stemme vil blive hørt, uden at blive sendt i retten og få tilsendt dagbøder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu