Kære Norges regering | Økonomiske rådgiver | Opgave

Indholdsfortegnelse
Strategi 1: Lempe finanspolitikken
Strategi 2: Hæve renten
Kære Norske regering,
Kære Siv Jensen, finansminister i Norge
1. strategi: Lempelig finanspolitik
2. strategi: Rentestigninger

Uddrag
Det norske samfund oplever på nuværende tidspunkt lav vækst i samfundet. Denne er især præget af et faldende bruttonationalprodukt der i 2016 nåede et niveau på 1,7 pct.

Ikke mindst har tendensen i årene forinden bidraget til et svingende BNP, hvilket ikke tyder på foreløbig stabilitet i sam- fundsøkonomien. Ydermere, ser vi i øjeblikket et fald i kursen på den norske krone.

Det er ikke kun i husholdningernes, men regeringens og virksomhedernes bedste interesse, at undgå yderligere recession idet økonomisk vækst er et vigtigt redskab til at opnå velstand og flere af de økonomiske mål.

1. strategi: Lempelig finanspolitik
For at afhjælpe lav vækst, kan den norske regering lempe finanspolitikken, for aktivt at øge efter- spørgslen i Norge. I dag ejer den norske oliefond aktier, obligationer og ejendomme for 5038 mia. kr. Samtidig vokser den norske oliefond kontinuerligt, og forventes ifølge Sydbank at indbringe endnu 3000 mia. kr. over det næste årti.

Idet norske politikere må anvende 4 pct. af formuen i stats- budgettet, betyder det, at de norske politikere kan benytte 122 mia. kr. ekstra fra fonden i 2024 i forhold til nuværende år.

Pt. har landet formået at investere oliepengene, frem for at spendere dem; ”de har den fordel, at de er gode til at forvalte pengene på en fornuftig måde” siger Kim Blindbæk. Det gør det muligt at forvalte pengene til fremtidige generationer inden ressourcerne slipper op. Men er det en god ide at sidde på alle pengene?

I stedet er det oplagt at åbne for milliarderne, og investere dem i bl.a. vejinfrastruktur, transport og andet, hvor der pt. er omfattende mangler. Siden Norge endnu ikke er medlem af den Europæiske Union, behøves De ikke opfylde EU’s budgetkrav men kan anvende den lempelige finanspolitik til at skabe arbejdspladser samt øge efterspørgslen og derigennem øge BNP’en.

Til gengæld vil der være negative konsekvenser forbundet med dette, i form af stigende inflation og en forværret bud- getbalance.

Derudover risikerer De en overophedning af økonomien, hvis De pumper flere penge ud i den nuværende situation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu