Indledning
Kim Kristensen fremsætter to erklæringer i bilag A1 om Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti: For det første at begge partier begyndte at stemme mere på en lignende måde i Folketinget efter regeringsskiftet i 2011 og for det andet at deres valgkredse er så ens, at vi kan tale om 'de samme store vælgere'.

Dette projekt undersøger først den første instruktion baseret på figur 1 og bruger derefter figur 2 og tabel 1, 2, 3 og 3a til at undersøge den anden påstand.

I bilag A1 fremsætter Kim Kristensen to udsagn i sammenligning mellem socialdemokraterne og det danske folk.

Indholdsfortegnelse
2.
Indledning
S og DF’s stemmeadfærd i Folketinget
Baggrundsfaktorer: Er vælgergrupperne sammensat ens?
Tabel 3a. S og DF’s vælgere, fordelt på uddannelsesniveau. 2015. Procent.
Holdninger: Mener vælgergrupperne det samme?
Konklusion

3.
Indledning
En mulig flertalsregering?
Mulige støttepartier for en S-DF-regering
SF som støtteparti?
Konklusion

Optimer dit sprog - Læs vores guide og scor topkarakter

Uddrag
Vælgergruppernes ensartethed kan nu betragtes på det holdningsmæssige plan, ud fra de politiske skillelinjer værdi- og fordelingspolitik.

Det fremgår af tabel 2, at DF-vælgere svarer meget højreorienteret på værdipolitiske spørgsmål.

Eksempelvis mener hele 85% af DF-vælgerne, at stramningerne på udlændingeområdet de sidste 15 år ikke har været vidtgående nok, mod 25% af S-vælgerne.

Omvendt mener kun 1,2% af DF-vælgerne, at stramningerne er gået for vidt, mens hver tredje S-vælger er af den overbevisning.

På et andet værdipolitisk område, miljøområdet, er der 20 procentpoints forskel på de to partiers vælgere på spørgsmålet om, hvorvidt miljøkravene skal være strengere.

---

Når du afvejer fordele og ulemper ved et S-DF-regeringssamarbejde, skal du først overveje, om en majoritetsregering bestående af S og DF kan blive en realitet.

Hvis S og DF sammen vinder mere end 89 pladser, vil de være uafhængige af de støttepartier. I så fald har S og DF pragmatiske og ideologiske ideelle betingelser for at gennemføre deres politikker og bevare magten.

Derfor kan både politiske og jobsøgende mål forfølges. Både policy- og office-seeking-målsætninger vil således kunne forfølges.

Parterne kan implementere, hvad de er enige om, for det er overflødigt at forhandle taktiske overvejelser og politiske indrømmelser til andre end dem selv.

I det sidste valg vandt S og DF i alt 84 mandater, 6 mandater med et flertal i Folketinget. Samtidig avancerede de to partier i alt 18 mandater, hvilket gjorde det umuligt at udelukke scenariet for en flertalsregering bestående af S og DF ved det næste valg.