Er konkurrencestaten den nye velfærdsstat?

Indledning
Finansloven er noget nær den vigtigste lov i Folketinget. Den er en slags husholdningsbudget for Danmark. Uden den kunne Danmark ikke fungere. Det er nemlig den lov, der bestemmer, hvor mange penge staten skal bruge på for eksempel Kongehuset, Forsvaret og kulturområdet. De pen-ge, der budgetteres med på finansloven, kommer fra skatter og afgifter, som vi danskere betaler. Det er regeringen der fremlægger lovforslaget, hvorefter det behandles i finansudvalget og andre fagudvalg i Folketinget.

Efter loven har været igennem de forskellige udvalg, skal partierne for-handle, så der er et flertal for den færdige aftale.
Finansloven består af næsten 1800 hovedposter og det samlede budget er på mere end 500 mia. kr. hvert år. Finansloven er en årige lov, hvilket betyder den skal forhandles og vedtages hvert år. Det er gennem forhandlinger med regeringen, at Folketingets øvrige partier kan få indflydelse på næste års budget. Selvom der kan være store uenigheder om finansloven, er der også mange po-ster der på forhånd ligger fast. Folkepensionen og mange andre sociale udgifter er på forhånd fastlagt i love. Men som regel står der et meget stort flertal bag den samlede Finanslov. Så når loven kommer til afstemning, vedtages den som regel med et stort flertal. Landet skal jo have et budget, selvom alle ikke er enige med det hele.

Indholdsfortegnelse
Titel: Er konkurrencestaten den nye velfærdsstat? Opgaven rummer denne gang forskellige del-opgaver.

1. Gør kort rede for, hvad en finanslov er.

2. Brug jeres viden om velfærdsstaten og konkurrencestaten til en undersøgelse af den siddende regerings finanslovsudspil. Vil regeringen fx lave tiltag på udbudssiden eller på efterspørgselssi-den? Er regeringens udspil udtryk for de målsætninger, der forbindes med konkurrencestaten eller velfærdsstaten? Hvad vil regeringen overordnet set – konkurrencestat eller velfærdsstat – eller er det to sider af samme sag? (links til regeringens politik er allerede givet i en tidligere øvelsesopgave)

3. Forestil jer nu, at I skal træffe beslutninger om udgifterne i det danske velfærdssamfund anno 2040. Hvordan ser jeres ønskesamfund ud? Hvad vil I prioritere? Hvilke områder vil I spare pen-ge på? Hvad er jeres begrundelser for jeres overordnede prioriteringer?

4. Gennemfør jeres egne principper i Velfærdsspillet. Disse trin behøver I IKKE beskrive i afleve-ringen. Skriv dernæst en opsummering af, hvordan jeres politik virkede. Lykkedes det jer at ska-be balance?

5. Diskuter, hvor jeres nye samfund kan placeres rent ideologisk, og vurder, hvorvidt jeres sam-fund kan betragtes som et konkurrencesamfund.

Uddrag
Danmark lever vi efter den universelle velfærdsmodel eller den såkaldte socialistiske model. Alle borgere har ret til velfærdsydelser lige meget hvad. Herindunder er der overførselsindkomster som SU, sygedagpenge, pension, kontanthjælp osv. Den universelle velfærdsmodel bygger på, at staten er stor og spiller en vigtig og stor rolle i samfundet. Markedet har en lille rolle, ligesom de civile i samfundet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu