Den nye Corona-lov | Noter

Indholdsfortegnelse
Opgave“1.
- Lovbehandlingsprocessen:
- Hvordan foregår en hastebehandling?:
- Hvad er en hastebehandling?:
- Hvad med de andre almindelige tidsfrister?:
Opgave 2.
- De fem punkter:
Opgave 3.
Nu kan sundhedsmyndighederne tvangs undersøge, tvangsbehandle, sætte folk i tvangs karantæne og vaccinere gennem tvang, hvis der er mistanke om coronavirus.

Hvad betyder Coronavirus for verdensøkonomien?
Opgave 1.
Opgave 2.
Noter til artiklen:
- Hjulene går i stå
- Oliepriskrigen:
- Ikke meget i værktøjskassen:
Opgave 3.

Uddrag
Normalt når der skal vedtages en lov, skal den have været igennem 3 behandlinger. Ved den 1. behandling diskuterer man som regel kun lovforslaget i store træk.

Hvis forslaget vedtages, 'går lovforslaget i udvalg', det vil sige, at en mindre gruppe af folketingsmedlemmer arbejder videre med forslaget.

Der sidder 17 medlemmer i udvalget, som er et slags 'mini-Folketing'. Her er partierne nemlig repræsenteret efter deres størrelse i Folketinget.

Udvalget indkalder eksperter, og hører forskellige mennesker med interesse i lovforslaget om deres holdning.

Det tager som reelt lang tid at fuldføre denne proces, og det ender for det meste med at det tager flere måneder at blive færdig. Men når det så er gjort kan det blive sendt til behandling 2.

Ved 2. behandlingen kan man foreslå ændringer til lovforslaget. Herefter skal lovforslaget vedtages igen. Man kan nu også sende forslaget i udvalg igen, men som regel går man direkte til 3. behandling.

---

Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan: 1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson.

2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet. 3) At lade sig isolere i en egnet facilitet. Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom som nævnt i stk.

1, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen. Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved anvendelsen af beføjelserne i stk.

1 og 2, herunder om politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu