Ny ordning | International Økonomi | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
1.1
Af bilag 1 fremgår Danmarks samlede eksport og import, som er sat i forbindelse med Storbritannien/UK i perioden 1965  2017.

1.2
Salg af svinekød sælges på et marked med fuldkommen konkurrence (homogenprodukt, mange små købere og sælgere og gennemsigtig prisdannelse). Ligevægtsprisen/markedsprisen for svinekød i GB er 10 kr. (verdensmarkedsprisen) og der sælges 2100 mio. k.

Opgave 2:
2:1
Regressionsanalysen viser sammenhængen mellem den uafhængige variable, BNP - i mio. pund. Samt den afhængige variable - i mio. pund.

2:2
Den økonomiske vækst i et land, betegnes som et lands samlede BNP hvilket viser et lands samlede produktion for det forgående år. Der findes 3 forskellige termer som beskriver et lands BNP ud fra.
- Privatforbruget:
- Offentligt forbrug:
- Investeringer:
- Import og eksport:

Opgave 3:

Uddrag
De to overstående grafen viser Danmarks udvikling i import og eksport til Storbritannien.
Vi kan se ud fra de to overstående grafer, at udviklingen i import og eksport, har været aftagende i hele perioden, dog med få undtagelser.

Hvis der tages udgangspunkt i Danmarks eksport, har den været aftagende i stort set hele perioden

med få undtagelser - 1965  1970 og 1975  1980. I denne forholdsvist korte årrække har Danmarks eksportandele været stigende.

Dette der kan konkluderes ud fra overstående grafer at Danmarks eksportandele mellem Danmark og Storbritannien

er blevet forringet. Dette betyder altså at samhandelen mellem Danmark og Storbritannien er blevet forringet

Dog ses det at i år der i året 2017, kommer en stigning i kurven, hvilket betyder at Danmarks eksport til Storbritannien er blevet bedre, og at de fremad gående år, kan have den samme udviklingen som for året 2017.

Danmarks import udvikling har over perioden også haft en del udsving. De mange udsving i importudviklingen kan skylles konjunktur udsving i landet.

---

Salg af svinekød sælges på et marked med fuldkommen konkurrence (homogenprodukt, mange små købere og sælgere og gennemsigtig prisdannelse).

Ligevægtsprisen/markedsprisen for svinekød i GB er 10 kr. (verdensmarkedsprisen) og der sælges 2100 mio. k.

Forbrugeroverskud: alle forbrugere betaler 10 kr. men deres nytteværdi er langt større. Merværdien for forbrugerne svarer til arealet af A + B + C + D + E + F

Producentoverskud (engelske landmænd) Det er kun de mest effektive engelske landmænd der kan få en forretning ud af at sælge grisekød til 10 kr. pr. kg.

Derfor vil engelske landmænd kun sælge 700 mio. (resten importeres). Producentoverskuddet for disse landmænd svarer til arealet G.
Samfundsmæssigt overskud består af arealerne A + B + C +D + E + F + G

Der indføres told på 5 kr.  hvilke konsekvenser har det? Når det engelske stat indfører told på 5 kr. stiger markedsprisen/ligevægtsprisen til 15 kr. og der sælges 1700 mio. kg.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu