Ny ordning | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Opgave 2:
- Privatforbruget:
- Offentligt forbrug:
- Investeringer:
- Import og eksport:
Opgave 3:

Uddrag
De to overstående grafen viser Danmarks udvikling i import og eksport til Storbritannien. Vi kan se ud fra de to overstående grafer, at udviklingen i import og eksport, har været aftagende i hele perioden, dog med få undtagelser.

Hvis der tages udgangspunkt i Danmarks eksport, har den været aftagende i stort set hele perioden, med få undtagelser - 1965  1970 og 1975  1980. I denne forholdsvist korte årrække har Danmarks eksportandele været stigende.

Dette der kan konkluderes ud fra overstående grafer at Danmarks eksportandele mellem Danmark og Storbritannien, er blevet forringet.

Dette betyder altså at samhandelen mellem Danmark og Storbritannien er blevet forringet. Dog ses det at i år der i året 2017, kommer en stigning i kurven

hvilket betyder at Danmarks eksport til Storbritannien er blevet bedre, og at de fremad gående år, kan have den samme udviklingen som for året 2017.

Danmarks import udvikling har over perioden også haft en del udsving. De mange udsving i importudviklingen kan skylles konjunktur udsving i landet.

Ud fra både import og eksportudviklingen mellem Danmark og Storbritannien, kan det konkluderes at der har været store fald i både importen og eksporten mellem Danmark og Storbritannien.

---

Privatforbruget:
Det ses at der har været vækst i privatforbruger, som har bidraget positivt til den økonomiske vækst i Storbritannien.

Med det ses det også at landets effektivitet også er steget, som er steget grundet stigningen i privatforbruget.

Det fremgår også i bilag 4, at det forventes at efterspørgslen på hjemmemarkedet forventes at have en stigning på 1,0%. Dette vil resultere i at fremme Storbritanniens produktion, hvilket vil have en positiv effekt på BNP.

Offentligt forbrug:
Det offentlige forbrug udgør de penge det offentlige bruger på sundhedssektoren, løn til det offentlige og opførelse af broer, bygninger osv...

Storbritannien forventer et øget offentligt forbrug i året 2018, de forventer en stigning på 0,9%. Det øget offentlige forbrug kan skyldes at Storbritannien befinder sig i en lavkonjunktur hvilket dermed også betyder

at der ikke kommer lige så mange penge ind i statskassen. Dermed vil det ofte være nødvendigt at øge de offentlige udgifter, grundet øget arbejdsløshed. Dog er niveauet for arbejdsløsheden forholdsvist lavt - det forventes at være 4,4% i året 2018.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu