Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.
1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.
1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.
1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.
1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (8 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tageshensyn til den begrænsede kapacitet på 1.500 maskintimer.
2.2 (4 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1.
2.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal.
2.4 (4 %)
Diskuter, om BIO-LIGHT bør leje produktionsanlægget.

Spørgsmål 3.1 - 3.5
3.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
3.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.
3.3 (4 %)
Vurder, hvilke af investerings forslagets forudsætninger der er mest usikre.
3.4 (4 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger. Se spørgsmål 3.3.
3.5 (4 %)
Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB.

Uddrag
1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

Nordex Food Gruppen har et stabilt og præcist produkt som de formår at have i omkring 70 lande. Virksomheden benytter sig at markedspenetrering strategien, eftersom de har det her produkt som er sikkert i de 70 lande så behøver de ikke nå ud til flere markeder da de i forvejen har stor succes på det nuværende markedet hvor de opnår en god indtjening som er med til at holde virksomheden kørende.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

Fordelene ved at Nordex Food Gruppen igangsatte aktiviteter i miljø- og klimaområdet i 2018 er at de får en god omtale som er med til at flere og flere bliver interesseret i virksomheden, da det er et emne som er meget i tale overalt i verden og dermed vil man kunne skaffe flere og flere kunder og samarbejdspartnere/lande.

Virksomheden tænker meget på at reducere spild og skader, derudover har man den her RSPO forening som går meget op i bæredygtighed.

De har for eksempelvis en bæredygitg palmeolie og derfor vil dette være en god partner. Virksomheden har etableret nogle serviceaftaler for at man kan opnå en optimal drift på køleanlæg, kedler og kompressorer.

Flisfyr har man også valgt at benytte sig af fordi det minimere fossile brændstoffer. Dette er bare eksempler af hvad virksomheden har gjort for at blive mere klima og miljø bevidste.