Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1.1 - 1.7
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.

1.6 (4 %)
1.7 (5 %)

Spørgsmål 2.1 – 2.4
2.1 (8 %)
2.2 (4 %)
2.3 (4 %)
2.4 (4 %)
3.1 (4 %)
3.2 (4 %)
3.3 (4 %)
3.4 (4 %)
3.5 (4 %)
4.1 (4 %)
4.2 (4 %)
4.3 (4 %)
4.4 (4 %)

Uddrag
- Nordex Food Gruppens ledelsesmæssige mål er ikke blevet opnået som forventet da deres årsresultat før skat ikke har været helt på det niveau som de havde forventet.

I 2016 til 2017 var der et fald i årsopgørelsen før skat på 45,7 %. I 2016 havde de et årsresultat på 48,6 millioner kroner hvor de dog i 2017 havde de et årsresultat på 2,9 millioner hvilket faktisk er en tæmmelig stor forværring for en så stor en virksomhed som Nordex Food.

Men i 2018 har virksomheden i den grad leveret et årsresultat hvor man kan de fremskridt, da deres årsresultat i 2018 var på 32,4 millioner hvilket er en kæmpe fremgang fra det daværende år.

- Nordex Food Gruppens går meget op i at skulle nedsætte deres forbrug af CO2 og vand, hvilket betyder at de ligger meget tid og vægt på at skulle passe på klimaet og miljøet.

Nordex har også lavet deres varelagre større for at mindske spilde og skader på deres emballage hvilket også er et tegn på at de går op i et grønnere miljø.

- Nordex Food Gruppen har også lavet en forbedring rent indtægtsmæssigt da de har prøvet med et nyt produkt som hedder grill-oste.

Dette produkt har de valgt at producerer for at lægge mere vægt på de enkelte virksomheders CSR, som florerer rundt i flere forskellige europæiske lande.

- Virksomheden har udover deres egne gigant virksomhed også et mindre firma som køre i baggrunden som også har en meget positiv fremgang i både vækst og popularitet.

Denne virksomhed eksporterer omkring 50.000 tons mejeriprodukter om året (hvilket er enormt meget) og af de 50.000 tons bliver 30.000 af de 50.000 tons lavet her i Danmark, Østrig og Rumænien.

Denne enorme fremgang som er i Danmark pt er kommet ifølge billaget pga. der har været en stor stigning på priserne pga. den nu så lavede pundkurs pga. brexit.