Indholdsfortegnelse
Nøglebegreber
- Multikulturel:
- Multietnisk:
- Homogen:
- Normer:
- Symbolsk vold:
- Segregation:
- Pluralistisk integration:
- Ren identitet:
- Bindestregsidentitet:
- Kreolsk identitet:
- Uddannelsesstrategien:
- Traditionelle strategi:
- Kriminalitet strategi:
- Social arv:
- Social mobilitet:
- Frisættelse:
- Traditionelt samfund:
- Senmoderne samfund:
Årsagssammenhæng (Hvorfor)

Uddrag
Multikulturel: Som vedrører eller er præget af forskellige kulturelle eller etniske gruppers samtidige tilstedeværelse i samfundet.

Flere kulturer (Altså traditioner, normer, idealforestillinger om verden mm.)

Multietnisk: Med mange folkeslag eller religioner om land, samfund el.lign.

Flere etniciteter (gruppe af mennesker fra samme sociale og nationale baggrund.)

Homogen: Dannet eller sammensat af ensartede elementer