Coronakrisen | Økonomiopgave | Noter til Samfundsfag

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Kort indlæg om Coronakrisen 3
It-krisen 3
Før Finanskrisen, dens frembrud og dens påvirkning af dansk økonomi 3-4
Coronakrisen 4-7
- 1.kvartal 4-5
- 2.kvartal 5-6
- 3. kvartal 6-7
Sammenligning mellem krisen i Danmark, USA og EU 7
Den nye finanslov 7-8
Formodninger efter Coronakrisen 8-9
Litteraturliste 9

Uddrag
Kort indlæg om Coronakrisen
Den 11. marts 2020 blev store dele af Danmark lukket ned grundet Covid-19.

Det blev besluttet, at man skulle arbejde hjemme, hvis det var muligt. Skoler, institutioner, restauranter og hoteller blev sendt i Lock Down.

Danmark var dermed næsten lukket helt ned. Dette skyldes at man var bange for, at denne nye virus skulle sprede sig for voldsomt, og i og med at man ikke havde nogen vaccine eller forsvar imod den

så måtte man lukke landet ned for ikke at folk skulle blive smittet. Men hvordan har denne nedlukning samt start på en frygtelig krise påvirket den danske økonomi, og hvordan er den danske økonomi blevet påvirket tidligere.

IT-krisen:
IT-krisen brød ud i år 2000, men påvirkede først lande som Danmark i år 2001.

Som man kan se på den indsatte model, så påvirkede IT-krisen Danmarks økonomi ved at vi fik lavkonjunktur, da vores BNP var -1% i år 2002.

---

1. Kvartal
I slutningen af maj måned udgav Danmarks Statistik (Moreno & Thedchanamoorthy, Danmarks statistik, 2020) en fil med overblik over Danmarks BNP.

Man kan se, at BNP ‘en i første kvartal var faldet med 2,1%. Det er et resultat af nedlukningen i marts måned. Det er ydelser som offentligtransport, restauranter, hoteller og biografer, der har påvirket dette fald i BNP ‘en.

Man kan også se, at Danmarks økonomi ikke er lige så hårdt ramt som EU. EU havde et fald på 3,3%.

I første kvartal var USA’s BNP heller ikke så hårdt ramt, da de ”kun” havde et fald på 1,2% i BNP. Det er blandet andet fordi, at EU’s økonomi blev påvirket før Danmark og USA.

Den danske ledighedsprocent blev ikke påvirket i første kvartal, hvilket kan skyldes, at mange blev hjemsendt uden lønkompensation.

De blev derfor ikke medregnet som ledige i dette kvartal. Dog fik vores privatforbrug et gevaldigt fald på 3,35% (Moreno & Thedchanamoorthy, Danmarks statistik, 2020).

Der er derfor en tydelig korrelation mellem faldet i BNP og fladet i privatforbruget. Danmark har dog været gode til at føre en ekspansiv finanspolitik, da vi har givet hjælpepakker til hårdt ramte virksomheder

og så er der blevet givet 1000 kr. ekstra til SU-modtagere, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Folketinget besluttede også at de indfrosne feriepenge skulle udbetales til borgerne, det vil sige omkring 50 milliarder kr.

Dette gjorde de, for at få gang i det økonomiske kredsløb. Dog er dette ikke en ekspansiv finanspolitik, da pengene allerede var i samfundet, de blev bare frigivet før tid.

2. kvartal
Sammenlignet med første kvartal, så falder Danmarks BNP med hele 6,8% i 2.kvartal, vi et eksplicit fald i BNP

som også kan ses på indsatte kurve fra Danmarks statistik. Der er en tydelig korrelation mellem faldet i BNP og vores ledighedsprocent.

Da BNP’en også havde et fald i 1.kvartal oplever vi en recession. Da vores beskæftigelsesindikator således også faldt i andet kvartal.

Den falder her med hele 3,3%. Dog er tallet ikke så højt, som de brude have været, da mange blev sendt hjem med en lønkompensationsordning, og derfor ikke blev talt med som ledige i dette kvartal.

Ifølge (Moreno & Thedchanamoorthy, Danmarks statistik, 2020) skyldes det markante fald i BNP, at vores privatforbrug er faldet grundet nedlukningen.

Den har påvirket dele af detailhandelsbranchen. Vi købte blandt andet ikke så mange biler som før, hvilket resulterede i et fald på 23% i salget af biler fra 1.- til 2. kvartal.

Faldet i BNP kan også spejles i, at vi ikke tog lige så meget på hotel, rejser, restauranter og lignende. Det var blandt andet et resultat af nedlukningen i foråret. Vores offentlige forbrug faldt dermed med 1,7% i 2. kvartal.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu