Nerveledningshastighed | Rapport

Indledning
Nervesystemet
Alle dyr har et nervesystem. De elektriske signaler nerverne udsender er nødvendige for at kroppen kan reagere på ændringer i ens omgivelser.

Vores nervesystem er opdelt i det centrale nervesystem, forkortet CNS, som består af hjernen og rygmarven, samt det perifere nervesystem, forkortet PNS, som består af nerver som går fra hjernen og rygmarven ud til resten af kroppen.

Kraniet beskytter hjernen, og rygmarven ligger gemt inde i ryghvirvlerne, derfor også beskyttet. Der udgår nerver fra hjernen og rygmarven (CNS), som modtager impulser fra PNS.

Det perifere nervesystem kan man opdele i 3 hovedkategorier, nemlig: Det sensoriske system, det motoriske system og det autonome system:

Det sensoriske nervesystem
Vores kroppe har mange forskellige sanser, fx høresansen, synsansen, smagssansen.

Det er forskellige slags sanseceller som opfatter/registrerer forskellige påvirkninger på ens krop og derefter sender et signal til hjernen gennem de sensoriske nervebaner.

Vi bliver først bevidste om hvad vi har ”oplevet” når beskeden når til storhjernen, dog går dette meget stærkt.

Vi kan derefter handle/reagere på det. Eksempelvis hvis vi har fingeren over ild, så vil kroppens smertesans sende et nervesignal fra fingeren op gennem armen via PNS.

Dette nervesignal videresendes til CNS, hvor det efterfølgende vil nå storhjernen. Når nervesignalet kommer til storhjernen, vil der sendes et signal tilbage for at fjerne fingeren, så smerten/varmen forsvinder

Det motoriske nervesystem
Det motoriske nervesystem styrer skeletmusklerne.

Via rygmarven sendes nervesignaler fra hjernen til musklerne, fx hvis man skal løfte noget tungt eller hoppe over noget.

Vi er ikke altid bevidst i vores bevægelser da nogle forgår som en automatiseret bevægelse, som fx når vi cykler eller løber.

Indholdsfortegnelse
Resumé 1
Indledning 2
Nervesystemet 2
Det sensoriske nervesystem 2
Det motoriske nervesystem 2
Det autonome nervesystem 3
Nervesignal 3
Formålet med forsøget 4
Materialer 4
Fremgangsmåde 4
Resultater 5
Resultater fra forsøget 5
Beregninger fra forsøget 5
Diskussion 6
Konklusion 7

Uddrag
Formålet med forsøget
Forsøget handler om at videreføre et berøringssignal man modtager.

Fx når man får klemt sin hånd eller skulder stimuleres nerverne i huden, som derefter sender et signal til hjernen, som fortæller den man er blevet klemt.

Hjernen sender derefter et signal ud til ens hånd (musklerne i hånden) om at den skal spænde, dvs. at den klemmer den næste persons hånd eller skulder.

Formålet var derfor at undersøge om det tog længere tid hvis nerveimpulsen skulle bevæge sig længere, altså undersøge hastigheden af et nervesignal, altså nerveledningshastigheden.

Materialer
- Stopur
- Målebånd
- Computer med Excel/Nspire
- Alle elever på holdet (18 til stede)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu