Nationalisme og national identitet | DHO

Problemformulering
Redegør for udviklingen af national identitet, som den kommer til udtryk i Fokus 2, kap. 4. I din redegørelse skal du både definere begrebet nationalisme og forklare årsagerne til dens opståen.

Analysér digtet: N.F.S. Grundtvig: Folkeligt skal alt nu være (1848)
Med udgangspunkt i digtene skal du vurdere, hvordan nationalismen kommer til udtryk i kunsten.

Indledning
N.F.S. Grundtvig, Oehlenschläger og H.C. Andersen er romantikkens svar på litterær og kulturel nationalisme i datidens nationalromantikperiode.

Alle tre med banebrydende tanker og værker, som stormede frem i den danske kultur i 1800-tallets Danmark. Med de tanker er det et godt eksempel på romantikkens slagord; ’’Hvad udad tabes, skal indad vindes.’’

Den verdenskendte forfatter Hans Christian Andersen er med hans værker om udvikling og fantasy blevet et kæmpehit, som også har skabt undren iblandt den virkelige verden.

Dramaskriveren Adam Oehlenschläger skriver bl.a. historiske dramaer om den nordiske mytologi, som senere bliver til den nationalsang vi synger i dag.

Politikeren, teologen, digteren, forfatteren og filosoffen Nikolai Frederik Severin Grundtvig er med hans ca. 1500 salmer og digte, et pragteksemplar på nationalromantikken.

For hvad gør et folk til et folk i romantikken? Det har især Grundtvig prøvet at give et bud på igennem hans digtsamlinger og salmer.

For at besvare opgaveformuleringen gives der først en redegørelse af begrebet nationalisme og national identitet.

I forlængelse vil jeg analysere digtet; Folkeligt skal alt nu være. af N.F.S. Grundtvig. Dette leder frem til en vurdering af hvordan nationalisme kommer til udtryk i digtet.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
’’Hvad udad tabes, skal indad vindes!’’ 3
Former for nationalisme 4
Politisk og økonomisk nationalisme 4
Kulturel og litterær nationalisme 4
Massenationalisme 4
Social nationalisme 5
National identitet 5
’’Med Forlov at spørge!’’ og ’’Svar ei fattes skoven!’’ 6
’’Folk! hvad er vel Folk igrunden? Hvad betyder folkeligt?’’ 9
Konklusion 11
Henvisninger og litteraturliste (Alfabetisk rækkefølge) 12
Udleveret materiale: 12
Selv fundet materiale: 12
Bilag 13
1. Notater til Nationalisme og national identitet (PN) (11/12-2020) 13
2. Notater til former for nationalisme (PN) (14/12-2020) 14

Uddrag
Nationalromantikkens første bølge udspringer i Jena i Tyskland, hvor et af grundtrækkene er organismetankegangen, som sit filosofiske grundlag.

Den næste bølge udgør fra perioden 1804-08. Den er nationalromantisk. Danmark er på denne tid præget af Englandskrigene.

Med Danmarks neutralitet i kampen mod Frankrig og Napoleon, bombarderer England, København synder og sammen.

Forinden er Danmark begået statsbankerot og dalerens værdi falder. Efter slaget på Reden overlader Danmark deres Norsk-danske flåde til England.

Dette er just starten på et længere tilbagegang i den danske statsmagt. Dernæst er Danmark nødsaget til at overdrage det Norske kongerige til Sverige.

I krisetiden samles befolkningen sig om traditionen om de hævdvundne værdier. Hvad udad tabt, skal nu indad vindes.

Efter Englandskrigene kommer en række forfattere frem og fordyber sig i den danske historie og identitet, heriblandt Grundtvig og Oehlenschläger.

Af nationalromantikken kommer ideologien ”Nationalismen”. Tankerne bag ideologien er at en nation er det bedste fællesskab, og at der i hver nation skal have egen stat, som også skal afgrænses.

I nationalismen vil man bevare og styrke den nationale historie. Ideologien henvender sig til den svagere del i befolkning, bondestanden og borgerskabet, da der bygges på berettigelse til borgerne.

Grundtvig står bag ideologien Grundtvigianismen, som er en kristen bevægelse, der ser det levende ord.

Guds ord er ikke noget fortidig, men noget levende og ytrer sig i det kristne fællesskab, såsom: nadveren, dåben og trosbekendelsen.

Grundtvigianerne ønsker en nytænkning til gudstjenesten, heriblandt salmesang, prædiken, og trosbekendelsen.

Præsten skal være livagtig og pointen var at kristendommen skulle leves ikke tænkes. Grundtvigianismen rammer især bondestanden.
Nationalisme blev lanceret af den preussiske filosof J.G. Herder i 1774.

Her var ordet et neutralt begreb i faglitteratur, og man er aldrig kommet frem til en klar og dækkende definition af begrebet.

Forskerne bruger nationalisme som en ideologi, og mener at nationer består af befolkningsgrupper med fælles sprog og dannelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu