Indholdsfortegnelse
1. Indledning……………………………………………………………… 3
2. Danmark i 1800-tallet………………………………………………….. 3
1. Redegørelse for centrale historiske begivenheder…………………………3
2. Danmarks konvojeringspolitik provokerer…………………………….......4
3. Københavns bombardement ……………………………………………. 4
4. Danmarks tab af Norge………………………………………………….. 4
3. Historisk kildekritisk analyse af to selvvalgte kilder………….……... 5
1. Kildekritisk analyse af ”H.C Ørsteds brev Om Københavns bombardement” .….5
2. Kildekritisk analyse af Orla Lehmanns tale Danmark til Ejderen ...……… 6
4. Danskfaglig analyse…………………………………………………… 7
1. Der er et yndigt land - Adam Oehlenschläger (1819)…………………….. 7
5. Vurdering……………………………………………………………... 10
6. Konklusion …………………………………………………………… 11
7. Litteraturliste……………………………………………………......... 12

Uddrag
I begyndelsen af det 18. århundrede havde Danmark oplevet mange historiske fiaskoer, der splittede danskerne og deres værdi på nationalt niveau.

Danmark havde tidligere været en relativt indflydeslsrig forbundsstat, der styrede mange lande og nationer, gennem oplysningstiden.

Da Danmark taber Slaget ved reden mod England i 1801, gik Danmark bankerot, på grund af Napoleonskrigene 1807-1814. I 1814 mistede vi Norge til Sverige

der stod danskerne tilbage med en reduceret national stolthed, der skulle genoprettes af nationen selv gennem nationalromantisk litteratur og nationalistiske tanker.

I min DHO opgave vil jeg præsentere en uddybet historisk redegørelse for de centrale begivenheder, der har fundet sted i begyndelsen af 1800-tallet. Her ville jeg fokusere på historiske begivenheder, der har været grundlaget for oprindelsen af nationalromatikken.

Efter at have opsummeret disse historiske begivenheder, vil jeg forklare den nationale romantik som en litterær flow.

Herefter vil jeg lave en dansk litterær analyse af (Adam Oehlenschlägers) fædrelandssang ”Der er et yndigtland” der bliver efterfulgt af en historisk kildekritiskeanalyse af to selvalgte kilder

hvor jeg fokusere på hvordan national identitet blev en vigtig del af danmark i det 18. århundrede. Kilderne er ” Orla Lehmanns tale Danmark til Ejderen” og

” H.C Ørsteds brev Om Københavns Bombardement”. Til slut vil jege vurdere, hvor historiske begivenheder i begyndelsen af det 1800-tallet smitter af på litteraturen.

---

Bombardement. Her fortæller Ørsted sin ven Oehlenschläger om, hvordan han har oplevet Københavns bombardement og de skader der er blevet skabt i byen og dets indbyggere.

Man kan tydeligt læse i brevet, at H.C ørsted skriver til en der ikke har oplevet bombardementet. Kilden er normativ, fordi H.C Ørsted vider at han ikke er vild med England eller hvad de har gjort mod København.

”Denne måde at føre krig på er den grusomste af alle, thi man overøste byen i en tid af 3 gange 24 timer med mere end 12.000 bomber, brandkugler osv. uden at et forsvar var muligt. Læg nu hertil at de nærmede sig Danmark under venskabsforsikringer indtil øerne var omringede”

I den overstående citat af brevet, kan vi nemt aflæse, at Ørsted finder bombardementet unfair. Der er en stærk kulturel tendens fra H.C Ørsteds side af, til at beskytte sit fædreland og derved tilsidesætte, hvliken situation engalnd selv står i.

H.C Ørsted referer til den ”dyrtkøbte fred”, han kan kun fokusere på det tab som Danmark har lidt. England var lige blevet underlagt en fastlandsspærring af Napoleon og var i stor nød.

Kilden fortæller som levn om, hvor undertrykte og svage danskerne følte sig i begyndelsen af 1800-tallet. Idet H.C Ørsted vælger at skrive til Adam Oehlenschläger hurtigst muligt efter bombningen

viser det også hvordan Danmark blev angrebet af England, og hvor mange mennesker var blevet såret.