Problemformulering
1) Redegør for udviklingen af national identitet, som den kommer til udtryk i Fokus 2, kap. 4. I din redegørelse skal du både definere begrebet nationalisme og forklare årsagerne til dens opståen.

2) Analysér ét af disse tre digte:
- N.F.S. Grundtvig: Langt højere bjerge (1820)
- N.F.S. Grundtvig: Folkeligt skal alt nu være (1848)
- N.F.S. Grundtvig: Er lyset for de lærde blot (1839)

3) Med udgangspunkt i digtene skal du vurdere, hvordan nationalismen kommer til udtryk i kunsten.

Indledning
Vi lever i dag i et samfund, hvor vi tit stiller os selv det spørgsmål om, hvordan vi har udviklet os til dem vi er, hvordan vi har udviklet os hen til den identitet, som vi har.

National identitet og nationalisme er et emne, som beskriver disse spørgsmål godt. Hvordan får man fællesskabet mellem borgerne i en nation, uanset politiske, økonomiske eller kulturelle forskelle til at fungere?

Det er et emne, som man har spekuleret meget over de sidste mange hundrede år. Et vigtigt element ved national identitet og nationalisme er, at det foregår i 1700-1800-tallet.

Tiden var en meget vigtig periode for os, fordi man begyndte at tænke over den sociale sammensætning i samfundet og fordi, at man ville integrere flere i det sociale samfund.

Jeg vil i min opgave redegøre for, hvordan national identitet har udviklet sig over de sidste hundrede år, hvad begrebet nationalisme er og hvordan det opstod.

Jeg vil desuden også analysere mig frem til, hvordan Grundtvigs syn på national identitet og nationalisme igennem hans digte. Til sidst vil jeg vurdere, hvordan nationalismen kommer til udtryk i Grundtvigs digte.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Redegørelse for udviklingen af national identitet 2
National identitet 2
Nationalisme 2
Danskhedsbegrebet 3
Langt høiere Bjerge 4
Præsentation af digt 4
Den ydre verden: 4
Den indre verden: 5
Indre komposition: 5
Sproglige billeder og Sproglige figurer: 5
Rim og rytme: 5
Ordvalg: 6
Digtets stil: 6
Tema: 6
Kildekritik: 7
Vurdering af hvordan nationalismen kommer til udtryk i kunsten 8
Konklusion 9
Litteraturliste 10

Uddrag
Redegørelse for udviklingen af national identitet
National identitet er det fællesskab, som er mellem borgerne i en nation, uanset holdninger, politik, økonomi, kultur eller andre forskelle, som man i en nation kan have.

Den første bølge af nationalromantik udsprang i Tyskland. Den første bølge havde organismetanken som sit filosofiske grundlag.

I den anden bølge af nationalromantik, som var i perioden 1804-08, samledes en flok kunstnere og forskere om et tidsskrift. Målet for dem var at vække den nationale bevidsthed.

Under Napoleonskrigene, fandt de europæiske nationalstater deres form, der var brug for en fælles historie at referere til. Da J.G. Herder så historien som en naturlig udvikling, var Danmark præget af Englandskrigene.

Viceadmiral Nelson tvang os i år 1801 ud af vores neutralitet, som i 1700-tallet dannede baggrunden for indbringende handel.

Seks år efter, i år 1807, blev København bombarderet, hvilket resulterede i, at vi mistede flåden og gik i forbund med Napoleon.

Vi gik bankerot i 1813, og statsbankerotten gjorde danskerne fattige. I krisetiderne samlede man sig om traditionen om de vundne værdier, ”Hvad udad er tabt, skal nu indad vindes”.

I 1807 og fremad begyndte en række forfattere at kigge på den danske historie og identitet. Grundtvig begyndte også at interessere sig for den nordiske mytologi.

Oehlenschläger begyndte at skrive historiske dramaer - også med temaer fra den nordiske mytologi. Der blev udskrevet konkurrence om en dansk nationalmelodi.

Men konkurrencen var anonym, og derfor blev der egentlig valgt en anden nationalsang, end den der bruges i dag.

Man vidste ikke, at Oehlenschläger og Grundtvig deltog, men det er blevet deres fædrelandssange fra den tid, som er blevet stående. Man kan stadig i dag høre den danske nationalsang.

Roligans synger starten og slutningen på Oehlenschlägers ”Der er et yndigt land” fra 1819. Det viser, at mange af de ting som skete i 1800-tallet, har påvirket den danske nationale identitet, som vi har i dag.

Nationalisme er et begreb, som man finder helt tilbage fra 1774. Ordet blev lanceret af den preussiske filosof J.G. Herder. Men siden da, har der aldrig været en klarhed eller enighed om klar definition af nationalisme.