Problemformulering
• Redegør kort for centrale historiske begivenheder i første halvdel af 1800-tallet i Danmark og karakteriser nationalromantikken som litterær strømning.

• Undersøg hvordan national identitet kommer til udtryk i 1800-tallets Danmark. Du skal lave en digtanalyse af en fædrelandssang og en historisk kildekritisk analyse af to selvvalgte kilder.

• Diskuter, hvorfor national identitet blev vigtigt i 1800-tallet, og vurdér hvilken rolle litteraturen spillede.

Indledning
I begyndelsen af 1800-tallet havde Danmark ledt mange historiske nederlag, der splittede danskerne og deres værdier på nationalt plan.

Landet havde forhenværende gennem oplysningstiden været en forholdsvist indflydelsesrig helstat, der rådede over mange lande og nationer.

Da Danmark tabte Slaget på Reden mod England i 1801, gik fallit som følge af Napoleonskrigene mellem 1807-1814

og mistede Norge til Sverige i 1814, stod danskerne tilbage med en skærpet national stolthed, der skulle genetableres af nationen selv gennem nationalromantisk litteratur og nationalliberalistiske tanker.

I min DHO opgave vil jeg præsentere en uddybet historisk redegørelse for de centrale begivenheder, der fandt sted i begyndelsen af 1800-tallet.

Her vil jeg lægge fokus på de historiske begivenheder, der kan have været grundlaget for nationalromantikkens opståen.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
2. Danmark i 1800-tallet
1. Redegørelse for centrale historiske begivenheder 3
2. Karakterisering af nationalromantikken 4
3. National identitet i 1800-tallets Danmark
1. Digtanalyse af Der er et Yndigt Land 5
2. Historisk kildekritisk analyse af to selvvalgte kilder:
2.1 Kildekritisk analyse af Orla Lehmanns tale Danmark til Ejderen 7
2.2 Kildekritisk analyse af H.C Ørsteds brev Om Københavns Bombardement 8
4. Diskussion
1. Svag nation med stærke værdier… 8
5. Konklusion
1. Den danske historie skaber nationalromantikken 9
6. Litteraturliste 10

Uddrag
Som følge af alle de nederlag, som den danske nation led gennem den første halvdel af 1800-tallet, opstod der som modspil en litterær udvikling, som vi i dag kender som Guldalderen.

Her søgte forfattere og kunstnere tilbage i Danmarks mere storslåede historiske perioder som vikingetiden og middelalderen for at grundlægge for landets nationale værdier.

I Guldalderen var kærlighed, historie og natur vigtige i litteraturen. Guldalderen danner således ramme om den litterære strømning Nationalromantikken

der gennem digte og fædrelandssange fremhævede de historiske sejrer og naturskønne landskaber i Danmark.5

Nationalromantikken opstod i Heidelberg perioden fra 1804 til 1808, som følge af Napoleonskrigene, hvor flere nationer opstod rundt omkring i Europa.

De nye nationer skulle bruge noget fælles at værne om for at skabe karakteristik og sammenhold. Fælles historie og folkesagn skulle værnes om, for at give identitet.

6 I Danmark blev litteratur med fokus på heltedyder og kongeidealer skiftet ud med litteratur, der fokuserede på historie, natur og kærlighed.7