Indholdsfortegnelse
Mikroorganismer
- Bakterier
- Gærceller

Mikrobiel vækst og vækstfaktorer

Mikrobiologiske arbejdsmetoder
- Celledyrkning
- Mikroskopi af celler
- Gramfarvning

Uddrag
• Mikrobiologi handler om mikroorganismer. Mikroorganismer er organismer, der er så små, at man ikke kan se dem med det blotte øje. Mikroorganismer er typisk encellede.

• Mikroorganismer kan evt. vokse i kolonier med andre celler, men de er stadig selvstændige organismer.

• Gærceller og bakterier er de vigtigste mikroorganismer, du kommer til at arbejde med i mikrobiologi.

---

• Prokaryoter har kun ét stort ringformet kromosom, som findes frit i cytoplasma. Prokaryoter har derfor kun én udgave af alle deres gener (prokaryoter er haploide).

• Prokaryoter har ikke ret mange forskellige organeller ift. eukaryoter. Prokaryoter har f.eks. ikke mitokondrier, endoplasmatisk retikulum og grønkorn.