Indledning
Hvis du hører ordet natur, hvad er så det første du tænker på? For et øjeblik, så lad lige disse billeder i dine tanker stå stille.

Tænker du øjeblikkeligt på farven gul, der vækker minderne om sommer, sol og solcreme frem? Tænker du på noget blomstrende og grønt, en eng, et træ? Eller noget helt tredje?

Per refleks vil dine første associationer formentlig være overvejende positive og afspejle en idyllisk illusion, da mennesker i høj grad forbinder naturen og det naturlige med sindsro, frihed og ikke mindst liv, hvor både planter får lov til at gro og udfolde sig, og hvor dyr lever.

Uddrag
Gennem fædrelandssangens udførlige naturbeskrivelser både opbygges og styrkes vores nationalidentitet. Dette er også et understøttende element om, hvor stor en rolle naturen og fremstillingen heraf spiller.

Det harmoniske forhold til naturen, som mennesket har opnået gennem århundreder, afspejles også i P. J. Larsens oliemaleri Billede af Livet i en sjællandsk Bondegaard ved Middagstid fra 1852.

Oliemaleriet udspiller en scene fra en gårdsplads på en Bondegaard i romantikken, hvor solen står højt på den blå himmel, et frodigt livstræ troner midt i gårdspladsen, og kvinder, mænd, børn, husdyr og bondegårdsdyr udgør et fællesskab, der ånder af idyl og harmoni.

Forholdet mellem naturen og menneskene er tydeligt skildret ved de centrale landbrugsredskaber, som er en indikation på, at der sker en opdyrkning af den frugtbare jord.

Dette kunne være markerne, som man svagt kan skimte gennem portåbningen til gårdspladsen. Derudover er både dyrene og menneskene på billedet malet, så de fremstilles sunde og velnærede, hvilket skaber en tryg og hyggelig stemning på maleriet.

Det er helt tydeligt, at alt, hvad der kunne indikere samtidens sult og fattigdom, er helt fortrængt. Naturen fremstilles som det evigt gavmilde spisekammer.

Op gennem historien er mennesket blevet bedre og bedre til at kultivere og opdyrke naturen; særligt under industrialiseringen og digitaliseringen er der sket store fremskridt. Udviklingen har både medført mekaniserede og digitaliserede maskiner og muligheden for transport af varer på tværs af landegrænser.

Dog så har én af de mest fordelagtige opfindelser været muligheden for genmanipulation af afgrøder og dyr med henblik på at kunne masseproducere store mængder mad til overskuelige priser for forbrugerne, altså sådan nogle som dig og mig.