Indledning
I det lokale supermarked kan der købes en række æg i forskellige varianter. Det foretrukne valg af æg er skrabeæg, da vi mener at fritgående høns lever et lykkeligere liv end burhøns, da det er hønens oprindelige natur at begive sig frit omkring i naturen.

Derudover foretrækker mennesket også kød fra fritgående svin, da der her også menes at det er svinets natur frit at begive sig i naturen og i princippet bare være et svin, med det formål at leve til den dør.

De svin og høns som således har mulighed for at realisere deres natur, lever som udgangspunkt et længere og lykkeligere liv end andre, og opnår derved det formål de er blevet skabt til at udføre.

Uddrag
Det er dog ikke kun den lille hare, der repræsenterer menneskers måde at leve på. Hver dag bliver der skrevet artikler, samt lavet TV-udsendelse, der beskriver hvor dårlige mennesker er til at behandle verdenshavene, skovene og luften.

Den luft vi som mennesker har brug for, for at kunne overleve. Den bliver hver dag ødelagt af giftstoffer vi mennesker udsender, hver gang vi sætter os ind i en bil og kører.

Kigger man på maleriet af pigen der kigger på træerne med frugter på toppen. Kan man fornemme hvor meget hun har lyst til at nyde naturens goder.

Hvad pigen ikke ved, er at det har taget lang tid for træerne at producere disse goder. Træerne fik lov til at vokse i et miljø med massere kuldioxid

de kunne indånde, samt udånde oxygen, som vi mennesker skal bruge for at kunne leve. Jeg fortolker maleriet, som at mennesker kunne få lov til at nyde naturens goder

hvis naturen havde lov til at trives. Blomster, bananen og æblet, ville ikke kunne vokse, hvis træerne bliver fældet, for at ombygge området til boliger.

Men hvad sker der når vi mennesker, behandler naturen som vi gør? Vi mennesker har siden den industrielle revolutionen i 1760, udledt en masse drivhusgasser. Det betyder at klodens ozonlag, bliver svækket.