Indledning
Digitalisering har i høj grad påvirket menneskets syn på verden. Flere og flere prioriterer deres telefoner frem for naturen, og mennesket er i højere grad blevet mere moderne. Det betyder, at vi derfor har andre værdier og vægter tingene anderledes.

Måden, vi mennesker ser på naturen, har ændret sig fra et idyllisk sted i 1800-tallet under Romantikken til noget, som mennesket blot udnytter. Det er fra den vores føde kommer fra, og vi mennesker er meget afhængige af naturen men ikke omvendt.

Uddrag
Hvad definerer i grunden naturen? Hvordan har menneskets forhold til naturen egentlig ændret sig? Hvordan forholder litteraturen sig til menneskets syn på naturen? Udnytter mennesket egentlig naturen, og hvis ja, er det så okay?

Natur har flere forskellige betydninger, alt efter om det modstilles med eksempelvis kultur, kunst, samfund, civilisation, kunstighed eller bevidsthed. Selve ordet “natur” har rod i indoeuropæiske ord for fødsel, og en af naturens betydninger lige nu er det medfødte, modsat noget der er tillært.1 Naturen omfatter alt fra genstande, naturlige ressourcer og naturkatastrofer.

Dette er eksempelvis dyr, planter, tornadoer, jordskælv, oversvømmelser osv.2 Herved omfatter naturen også menneskets adfærd med alt det, som mennesket påvirker og udnytter til sine egne fordele.