Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Udarbejd en resultatopgørelse efter bidragsmetoden

1.2 Beregn den realiserede Bruttoavanceprocent og dækningsgrad

1.3 Forklar hvad forskellen er på de to nøgletal.

Opgave 2
2.1 Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 3. kvartal 2017 De nødvendige informationer fremgår af excelfilen

2.2 Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 3. kvartal 2017 i bilag 5. De nødvendige informationer findes i bilag 4.

2.3 Forklar, hvad Medcare A/S kan gøre for at forbedre virksomhedens likviditet i 3. kvartal 2017.

2.4 Forklar, hvordan en stigning i afskrivningerne vil påvirke virksomhedens indtjening og likviditet.

Opgave 3 Kalkulation og indtjening
3.1 Beregn de variable enhedsomkostninger for et stk. ST-500.

3.2 Beregn det samlede dækningsbidrag for de 100 stk. ST-500.

3.3 Beregn, hvor mange ST-500 der mindst skal sælges ekstra, for at det er lønsomt at gennemføre reklamekampagnen i lokalradioen.

3.4 Vurder, om det er sandsynligt, at salget af andre skruemaskiner ikke vil blive påvirket af salget af ST-500

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Medcare A/S er en internetvirksomhed, som sælger forskellige former for håndkøbsmedicin, herunder nikotintyggegummi over nettet. Medicinen indkøbes hos forskellige producenter i det meste af verden. Virksomheden har et stort sortiment af kvalitetsprodukter, som sælges betydeligt billigere end på et traditionelt apotek.

Det har medført en kraftigt vækst i virksomhedens omsætning, og da kunderne forventer hurtig levering, har det været nødvendigt at øge lageret betydeligt. Medcare A/S har derfor haft en anstrengt likviditet og ønsker et bedre overblik over den fremtidige indtjening og likviditet. Økonomichefen har opstillet en række forudsætninger til brug for opstilling af resultat- og likviditetsbudget for 3. kvartal 2017.

Forudsætningerne fremgår af bilag 4. Medcare A/S har planlagt at anskaffe en brugt varebil i september 2017, men økonomichefen er lidt usikker på levetiden og dermed afskrivningens størrelse på varebilen.