Matematik | Chauffør, Affald, Affaldsbeholder & cirkel

Indholdsfortegnelse
1. Chauffør
1.1 - Hvilket år kan Christoffer regne med at være færdiguddannet lastbilchauffør, hvis han begynder grundforløbet i 2018
1.2 - Hvor mange uger skal Christoffer være i praktik?
1.3 - Hvor meget tjener Kurt i timen?
1.4 - Brug formlen til at undersøge, om AM-bidraget på 897,14 kr,- er beregnet korrekt
1.5 - Beregn, hvor meget Kurt får udbetalt, når hans løn er 11.914 kr,-
1.6 - Undersøg, hvor stort et fradrag i den skattepligtige indkomst Kurts kollega har, når hans udbetalte løn er 7002,24

2. Affald
2.1 - Hvor mange ton steg affaldsmængden fra husholdninger fra 2013-2014?
2.2 - Hvor meget affald producerede hver dansker i gennemsnit i 2014?
2.3 - Tegn en graf for model 1 og model 2 i samme koordinatsystem
2.4 - Hvilke forventninger til væksten viser tallet 375.000 i model 1 og tallet 1,025 i model 2?
2.5 - Hvor stor er forskellen på de to modellers forudsigelse af den totale affaldsmængde i 2050?
2.6 - Hvilket år blev der genanvendt flest ton affald?
2.7 - Har Christoffer ret? Begrund dit svar

3. Affaldsbeholder
3.1 - Hvor mange liter affald kan Christoffer og hans familie i gennemsnit højst ligge i beholderen om dagen, hvis den kan rumme 240 L?
3.2 - Brug målene og formlen til at beregne, om affaldsbeholderen kan rumme ca. 240 L.
3.3 - Hvor meget skal Kurt og Christoffer betale for stolperne?
3.4 - Giv et forslag til hvor mange brædder de skal købe

4. Taltrapper
4.1 - Udfyld svararket, så summen er det samme i de tre rækker
4.2 - Undersøg, om der findes talpar blandt tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, som ikke kan stå i de grønne felter i en taltrappe, der skal udfyldes med de 7 tal.
4.3 - Beregn værdien af n og p
4.4 - Hvis, hvordan man kan bruge ligninger til at beregne værdien af r og q

5. Trekant i en cirkel
5.1 - Tegn en trekant
5.2 - Undersøg Christoffers påstand, med målinger og tegninger
5.3 - Du skal forklare, hvorfor både vinkel v og vinkel u er 53 grader, når vinkel w er 37 grader.
5.4 - Beregn x i den retvinklede trekant på figur 3, når længden af h=9
5.5 - Brug din viden omkring ligedannede trekanter til at bevise, at h=x

Uddrag
Christoffer har ikke ret i sin påstand, da man skal bruge søjlerne til venstre og højre. Tallene 7.865.130 skal divideres med 11.739.000 og det giver 0,67, hvis det ganges med 100, så bliver det 67%

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu