Matematik aflevering hhx Juni & December 2012

Indholdsfortegnelse
December 2012
Opgave 4
Funktionen f er givet ved forskriften: f(x)=-x2+12x+3
a1) Bestem f’(x):

Opgave 9
En virksomhed introducerer en ny vare. Virksomheden forventer, at afsætningen af varen de første 40 dage kan beskrives ved funktionen h med forskriften: h(t)=0,033t3-2,388t2+51,311t

Opgave 10B
En virksomhed bygger nye lagerfaciliteter. Virksomheden optager et byggelån på 2 mio. kr. den 1. januar 2011. Der afdrages ikke på lånet det første år. Lånet tilskrives i denne periode 1% i rente pr. kvartal.
a) Gør rede for, at byggelånet er vokset til 2.081.208,02 kr. den 1. januar 2012.
Jeg skal her bruge en enkeltbeløbsformel. Jeg skal finde fremtidsværdien af et enkeltbeløb.

Juni 2012
Opgave 1
Funktionen f er givet ved forskriften f(x)=3x4+2x2-3x-11
a) Bestem f’(x)

Opgave 2
Efterspørgslen på en vare kan beskrives ved en lineær funktion d(x)=ax+b, hvor x er mængden i kg og d(x) er prisen pr. kg.
a1) Bestem prisen pr. kg ved en mængde på 30 kg.

Opgave 3
a) Undersøg om x=4 er løsning til ligningen

Opgave 4
Prisen på en bestemt pose kaffe er observeret gennem 12 måneder. Prisen kan i en model beskrives ved funktionen p med forskriften: p(x)=35*1,03x
Hvor p(x) er prisen i kr. x måneder efter 1. januar 2011.
a) Forklar betydningen af tallene 35 og 1,03 i forskriften for p

Opgave 6
a) Isoler f i ligningen

Opgave 7
En internetbaseret børnetøjsforretning har lavet en undersøgelse, hvor de på 90 forskellige dage har registreret antal dankorttransaktioner den pågældende dag.
b) Bestem 3 statistiske deskriptorer for fordelingen af antal dankorttransaktioner
c) Skriv en kort sammenfatning til indehaveren af børnetøjs-forretningen, som præsenterer resultaterne

Uddrag
Opgave 4
Funktionen f er givet ved forskriften: f(x)=-x2+12x+3
a1) Bestem f’(x):
f’(x)=-2x+12
a2) Bestem monotoniforholdene:
Når f’(x)=0 er det funktionens toppunkt.
-2x+12=0
-2x=-12
-x=-6
x=6
Så toppunktet ligger i x-værdien 6
Jeg ved at f er en andengradsfunktion, da x2. Jeg ved også at f er konkav, da a-værdien er negativ. Da f er konkav ved jeg, at den er voksende indtil toppunktet og aftagende efter toppunktet.
Derfor er monotoniforholdene:
f er voksende i [-∞;6]
f er aftagende i [6;∞]

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu