Matematik Aflevering

Indholdsfortegnelse
Afleveringen er individuel. Afleveringstidspunktet: søndag d.22/8-21 kl.22.00.
Arbejdet sammen med Gustav Callø

Jeg har fundet ud af at prisen er 65kr når virksomheden afsætter 35kg pr. uge

Jeg har nu fundet ud af for at få en pris på 42 kr. pr uge skal man have en afsætning på 58

Jeg har nu fundet ud af at omsætningen er positiv i intervallet ]0;100[ ved at finde nulpunkterne. Jeg har også sat funktionen ind i en graf hvor vi kan se at den også skære x-aksen i x=o og x=100

Man kan ud fra graferne se at når f(x) er over g(x) er der overskud. Med andre ord kan man sige at skæringspunkterne for de to grafer’s x værdier, er overskuddets interval. Som hedder ]10;80[

Jeg har altså nu fundet ud af at intervallet for hvornår afsætningen giver overskud er ]10;80[ både grafisk og ved udregning

Vi har nu fundet ud af at x-værdien for toppunktet af overskuds funktionen er 45. Det vil altså sige ved en afsætning på 45 får virksomheden det største overskud, som ligger på 1225.

Uddrag
Arbejdet sammen med Gustav Callø
I en virksomhed kan prisen beskrives ved følgende funktion

p(x)=-x+100
Hvor x angiver afsætningen i kg. pr. uge.

a) Beregn prisen når det oplyses at virksomheden afsætter 35 kg. pr. uge.
For at finde prisen sætter vi de 35 kg ind på x plads

p(35)=-35+100
P(35)=65

Jeg har fundet ud af at prisen er 65kr når virksomheden afsætter 35kg pr. uge
b) Bestem hvor meget virksomheden afsætter når prisen pr. kg. er 42 kr.

for at finde ud af hvor meget afsætning virksomheden skal have for at få en pris på 42 kr. pr. kg skal vi sætte funktionen lig med de 42 kr. pr. kg. Altså på y plads

42=-x+100
42-100=-x+100-100
-58=-x
-1*-58=-x*-1
58=x

Jeg har nu fundet ud af for at få en pris på 42 kr. pr uge skal man have en afsætning på 58
Omsætningen angives ved funktionen f(x)=x∙p(x)

c) Bestem forskriften for omsætningen
f(x)=x∙(-x+100)
f(x)=-x^2+100*x

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu