Matas | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Lav en beskrivelse af de personlige drivkrafter herunder de forskellige motivationsteorier. Kom i den forbindelse ind på begreberne trivsel og motivation samt forskellen på de to begreber.
- Adfærdsteorien:
- Thorndikes effektlov:
- Lawlers forventningsteori:
- Humanisme:
- Herzbergs to-faktor-teori:
- Der er mange former for forsvarsmekanismer:
- Behovsspæring og behovskonflikt Ubalance mellem tanker, følelser og adfærd En klassisk forklaringsmodel
- Behovsspæring og behovskonflikt:
- Modellen viser at:
- Eksempler på hvilke konsekvenser det har for medarbejderen at de oplever dårlig trivsel:
- Eksempler på hvilke konsekvenser det har for virksomheden at medarbejderen oplever dårlig trivsel:
- Kom med forslag til hvad Matas kan gøre for at højne medarbejdertrivslen i butikkerne.
- Matas kan forbedre deres medarbejdertrivsel ved at:

Det er vigtigt at Matas sørger for at sammensætte de helt rigtige teams til deres butikker. Vurder hvordan et team i en butik, sammensættes mest hensigtsmæssigt ifølge Belbin. Beskriv hvilke roller, der ifølge Belbins teori, bør være repræsenteret i teamet.

Uddrag
Lav en beskrivelse af de personlige drivkrafter herunder de forskellige motivationsteorier. Kom i den forbindelse ind på begreberne trivsel og motivation samt forskellen på de to begreber.

Virksomhedens medarbejder skal føle de er værdsatte, og skal føle de får en belønning som er større end de bidrag som de yder.

Motivation er en af de stærkeste drivkræfter for menneskets handlinger. Derfor er det vigtigt at ledelsen virksomheden ved hvordan deres medarbejdere bedst motiveres og at denne viden bruges i det daglige ledelsesarbejde.

Motivation ses som de indre og ydre drivkræfter som styrer vores adfærd. Her er der to forskellige udgangspunkter for motivation som jeg vil beskrive nærmere.

Vi skal se på motivationen ud fra to forskellige perspektiver og. teorier:
Adfærdsteorien:

Her er mennesket styret af de erfaringer de har fået igennem deres liv. Her har medarbejderne en forestilling om at de ikke har deres egen frie vilje.

Denne går ind under den adfærdsteoretiske skole, der var størst i USA. Her blev der lavet nogen forsøg på både dyr og mennesker som skulle bevise at en stor del af vores adfærd gøres ubevidst og er styret de erfaringer mennesker har både når der er succes men også fiasko.

Det gør at vi pr. automatik gør det som vi har lært at gøre fordi det fører til succes og behovsopfyldelse. Ved adfærdsteorien kigger man bl.a. på Thorndikes effektlov og Lawlers forventningsteori.

---

Maslows behovshierarki:
Den russiske-amerikanske psykolog Abraham Maslow lavede i 1943 en fremstilling af de menneskelige behov som han inddeler i et hierarki. Behovene skal opfyldes nedefra og op.

Medarbejderen vil ikke stræbe efter at få de øverste behov i hierarkiet tilfredsstillet, før de nederste er opfyldt. De 3 nederste kategorier ses som mangel behov og de to øverste ses som vækst behov.

Når vi kigger på de humanistiske drivkræfter, kan behovshierarkiet specificere hvilket behov der giver sig til udtryk når en medarbejder reagerer på noget.

Når vi kigger på hele virksomheden kan man se mangel behovene som den trivsel der er på arbejdspladsen, en tilstrækkelig løn og arbejdsforholdene.

Når mangelbehovene er opfyldt og vækst behovene kommer til udtryk hos medarbejderen, kan medarbejderen bidrage til virksomheden på en anden måde

da en individuel motivation begynder at vise sig. Dette kan medføre medarbejderen får en interesse og personlig engagement i virksomheden.

Herzbergs to-faktor-teori:
Arbejdspsykologen Frederick Herzberg fremsatte i 1969 sin to-faktor-teori. Han har opstillet sine drivkræfter som 2 faktorer:

Vedligeholdelsesfaktoren også kaldet Hygiejnefaktorer. Det handler om de ting der skal fastholde den ansatte.

Dette kan også sættes sammen med de 3 nederste kategorier i Maslows behovshierarki. Dette er den indirekte motivation og den skal være opfyldt før væksten kan begynde. Kortvarig effekt.

Motivationsfaktoren handler om de ting Der udvikler medarbejderen. Det kan fx være anerkendelse og ansvar fra ledere.

Dette er den direkte motivation. Det kan sættes sammen med de to øverste kategorier i Maslows behovshierarki.

Den personlige udvikling og engagement kan begynde at bidrage virksomheden. Langvarig effekt.

Trivsel og motivation er tæt forbundet. Hvis medarbejderen motiveres på den rigtige måde får de et bedre og længere arbejdsliv og kan præstere bedre på den lange bane.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu