Løfteevne og den historiske udvikling af passagerfly SRP

Opgavebeskrivelse
Projektopgaven har til formål om at undersøge vingeprofilens teknologiske udvikling igennem tiden og undersøge hvordan dette har en påvirkning til passagerfly. Der redegøres en del for baggrundsviden inden for flyvemaskinens udvikling mht. Wright brødrene samt udviklingen af vingeprofilen og de mange undersøgelser der blev foretaget under perioden.


Derefter vil der blive redegjort og illustreret de fysiske faktorer der spiller ind under flyvning hvor der bl.a. redegøres for kræfterne og en illustration af et kraftdiagram over en flyvemaskine. Til fordel om en bedre forståelse vil Bernoullis ligning blive udledt, trin for trin og derefter vist gennem et eksempel hvordan dette kan bruges i praksis mht. flyvning.

Som en del af den naturvidenskabelig metode udføres der eksperimentelle arbejde for at analysere og påvise den given teori angående Kræfterne og hvordan vingeprofilens design kan have en direkte indflydelse på kraftpåvirkningen. Disse data bliver behandlet og diskuteret ift. den teoretiske del.


Næste del af opgaven, vil der blive taget udgangspunkt i den idéhistoriske tilgang ved at se på aktører forholdene i flyvemaskinen som teknologi ved hjælp af ANT modellen og SCOT modellen.

Der vil være en analyse og en vurdering af konkurrencen blandt producenterne samt en diskussion der bringer et større perspektiv om optimeringen og sætter spørgsmål tegn ved om der er et reelt behov for optimering eller om det bare er nysgerrighed inden for naturvidenskab.

Indledning
Teknologien har haft en markant udvikling på vores moderne samfund og en indflydelse for hvordan man kan rejse og transportere varer, både på nationalt og internationalt plan.

Allerede i slutningen af 1700-tallet fik man udforsket fysikken og videnskaben der lå ved flyvningen og flyvemaskinen, som er i dag en af de mest effektive transportmidler. En britisk videnskabsmand, George Cayley, fandt ud af at opdriften ved aerodynamik skyldtes et undertryk over vingen på en flyvemaskine.1


Fokusområdet for denne opgave vil bestå af den idéhistoriske og teknologihistorisk tilgang af flyvemaskinen og vingeprofilen, hvor den samfundsmæssig perspektiv og aktørernes netværk ift. teknologien vil blive analyseret, det reelle behov for optimering og en vurdering af konkurrencen blandt flyproducenterne.

Derudover vil der tages hensyn til den naturvidenskabelig og fysikken bag flyvningen. Der vil blive forklaret hvordan de fysiske faktorer og parametre spiller ind ved flyvningen og hvilke betydninger dette kan have for løfteevnen af vingeprofilen.

Bernoullis ligning spiller ind for at give en bedre forståelse af vind strømmens bevægelse og hvordan dette påvirker opdriften. Den naturvidenskabelig metode vil tages i brug ved form af eksperimentelle arbejde og dataanalyse med hensyn til teoriafsnittet.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Begyndelsen 2
En mislykket idé 2
Menneskets første flyvning - De flyvende brødre 3
Vingeprofilen 3
NACA og de mange undersøgelser 4
Trafikflyvning 5
Teori 5
Fysiske kræfter 6
Tyngdekraft(vægt) 6
Fremdrift 7
Opdrift (STALL) 8
Modstand 9
Bernoullis princip 10
Bernoullis ligning i anvendelse ift. flyvning og opdrift 13
Eksperiment: Kraftpåvirkning af vingeprofil 15
Fremgangsmåde 15
Forsøg 16
Diskussion og databehandling 17
Fejlkilder og måleusikkerheder 18
Konklusion på forsøg 18
Teknologisk og idéhistorisk perspektiv 19
Aktør Netværk Teori 19
SCOT 20
Konkurrencen i flybranchen: Airbus og Boeing 21
Teknologisk optimering: Nysgerrighed eller et reelt samfundsmæssigt behov? 22
Konklusion 23
Litteraturliste 23
Henviste bilag 25
Øvrige bilag 25

Uddrag
I slutningen af anden verdenskrig fik USA en del erfaring og viden om bygning af flyvemaskine til krigsbrug i form af bombefly og langdistance fly. 13 Omkring 1960 skete der et gennembrud for trafikflyvningen ved udskiftning af propellerflyvning til jetmotoren.

Den såkaldte jumbojet, Boeing 747, var et af de største fly brugt til trafikflyvning i sin tid. Med plads til over 400 mennesker, startede der en duopoly mellem de verdens to største producenter af fly, Airbus og Boeing.

Den 27. april 200514 fløj Airbus A380 modellen med plads op til 600 passagerer. I dag er Airbus A380-800 verdensstørste passagerfly.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her