Joules lov og dronevingens løfteevne | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Opstilling
Fremgangsmåde:
- Forsøg A: konstant strømstyrke og varierende tid)
- Forsøg B: Konstant tid og varierende strøm
Databehandling i TI-Nspire
- Forsøg A.
- Grafen for forsøg A
- Opgaver til forsøget – Skal inddrages på en eller anden måde i jeres rapport:
Diskussion
konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med forsøgene er at vi kan eftervise joules lov.

Teori
Hvis strømmen I løber gennem en resistor med resistansen Ri tiden t

vil den elektriske energi som vi har Eelvære proportional med t, og strømmen på kvadratet, gælder Joules lov.

Hvis energien i resistoren i stedet opvarmer vandet, kan vi ud fra kalorimeterligningen bestemme den mængde energi som vandet optager/modtager.

Vedsøgning på google ved vi at c_vand=4186J/(kg⋅K)er vandets varmefylde, som vi så kan bruge i formlen: ΔE_vand=c_vand∙m_vand∙ΔTtil at beregne nyttevirkningen.

Da vi får at vide at vi har med ohm lov at gøre også så har vi den generelle formel for den som er:
∆temp=(R•I^2)/(m•c)•∆tid

---

For det første forsøg (A), har jeg lavet to grafer. Det første er for ∆t=tiden der er gået fra start til slut,∆T=temperaturændringen fra start til slut,

hvor vi kan se at forklaringsgradener på 0,92 som er tæt på 1, dvs. at min grafs punkter lægger meget tæt på den lineære linje.

Den sammenhæng vi har fundet på den lineære graf, er passende. Jeg har lavet denne graf ved at tage de data Capstone gav os, kopiere dem ind i Excel og fra Excel kopiere dem ind i et regneark i Nspire.

Jeg har herefter fundet ∆e_vand ved at bruge kalorimeterligningen som er: m_vand•℃•4186.Som der ses på grafen, så er min hældning 0,002586(K/s)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu