Boyle-Mariottes lov | Forsøg | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Apparatur:
Opstilling:
Beskrivelse:
Måleresultater:
Databehandling:
Diskussion
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag
Formål
At undersøge sammenhæng mellem tryk og volumen for en gas (atmosfærisk luft) og sammenligne det med sammenhængen beskrevet ved tilstandsligningen. Tillige skal gasmængden bestemmes.

Teori
Boyle-Mariottes lov er bygget op omkring lovmæssigheden om ideale gasser fremsat af R. Boyle og uafhængig heraf af E. Mariotte.

Denne udtrykker en sam¬men¬hæng mellem trykket p, volumenet V, stofmængden n, temperaturen T (målt i Kelvin) og hvor R=8,3145 J/mol*K. Hvor trykket gange med volumen for en indespærret gas er konstant, hvis temperaturen holdes konstant
p•V=konstant

Loven kaldes for Tilstandsligningen eller idealgasloven er et specieltilfælde af tilstandsligningen for ideale gasser.
p•V=n•R•T

Loven knytter p,V og T sammen. Hvor man siger, at de tre gasser bliver defineret i forhold til deres størrelse. Som med meget andet, skal man bare bruge de to af variablerne for at kunne beregne den sidste.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu