Lambert-Beers lov | Forsøg

Indholdsfortegnelse
Forsøg 1: Lambert-Beers lov
- Formål:
- Udførelse:
- Under selve forsøget:
- Efterbehandling:
Forsøg 2: Bjerrumdiagram for bromthymolblåt
- Formål:
- Udførelse:
- pH-elektrode:
- Colorimeter:
- Selve forsøget:
- Resultat:
- Bjerrumdiagram i LoggerPro:
- Efterbehandling:
1. Beregning af basebrøken xb.
2. Beregning af syrebrøken xs.
3. Bjerrumdiagram for bromthymolblåt. Vi har fittet vores graf til følgende ligning:
4. Styrkeeksponenten (pKs) fra vores fit.
5. Procentviseafvigelse ud fra vores værdi og tabelværdien for styrkeeksponenten.
6. Hvad er omslagsområdet for bromthymolblåt? Passer det med de iagttagne farver under forsøget? Prøv at forklare, at omslagsområdet ikke ligger helt symmetrisk omkring pKs værdien (er HIn og In– lige intense i farven, eller dominerer en af farverne?)
- Symmetri omkring omslagspunkt:
7. Hvorfor vi anvendte dihydrogenphosphationen som syre og ikke en anden syre?
3. Bjerrumdiagram for betanin
- Resumé af forsøget:
4. Potentiometrisk titrering med rødkålsindikator
- Formål:
- Tabel til brug af at aflæse pH ud fra farve af rødkålsindikator:

Uddrag
Formål:
Formålet med denne øvelse er at eksperimentelt eftervise Lambert-Beers lov for opløsninger af betanin.

Udførelse:
Vi starter med at måle den fulde absorptionsspektrum af betanin. Derefter laves en række koncentrationer af betanin ud fra en stamopløsning med koncentrationen 0,1 mM.

Derefter laver vi en fortynding, hvor vi tilsætter volumen af stamopløsningen i en 50 ml målekolbe, hvorefter det fyldes op med demineraliseret vand, og til sidst fyldes det efter med vand.

Under selve forsøget:
Vi starter med at tilslutte Loggerpros colorimeter til en computer, herefter kalibreres colorimeteret.

Det gør vi ved at sætte en kuvette med demineraliseret vand ned i det, hvor vi trykker på knappen calibrate. Vi sætter nu forsøget op i Loggerpro.

Vi indstiller vores colorimeter til at måle ved 565 nm. Herefter tager vi en af vores rødbede opløsninger, og vi overfører lidt af opløsningen til en kuvette.

Vi tilsætter kuvetten i colorimeteret, og vi trykket på ikonet. Til sidst måler vi absorbanser for alle vores opløsninger.

Efterbehandling:
På grafen nedenfor ses det fulde absorbtionsspektrum af betanin og rødbede:
Vi kigger kun på den øverste graf, da det er den der viser betanin som vi tager udgangspunkt i.

Vi måler forsøget ved 565 nm, da det var den bølgelængde vores colorimeter kunne måle ifølge det højeste punkt på grafen. Betanin absorberer mest ved 520 nm, men også meget ved 565 nm, derfor er det fint at måle ved 565 nm.

Bølgelængden 565 nm har farven gul. Dette kan vi observere på grafen da bølgelængden 565 nm er inde for det gule område.

Da vi i forsøget observerede at betamin havde en rødlig farve, betyder det at stoffet absorberer de violette, blå, grønne og gule dele af det hvide lys.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu