Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Fremgangsmåde
Apparatur
Kemikalier
Resultater
Resultatbehandling
Diskussion

Uddrag
Formål
Formålet er at bestemme andelen af farvestoffet quinolingul i en gul breezer.

Teori
Quinolingul er et gult farvestof som bruges i breezer. Det er opløseligt i vand, og derfor bruges det i mange fødevare.

Det giver den gule farve og har E-nummeret E-104. Farvestoffet har strukturformlen C₁₈H₉NNa₂O₇S

---

Quinolingul indeholder forskellige funktionelle grupper, 2 benzenringe, 2 ketoner, en heterocycliske ring og 2 sulfoner. Den store forskel i elektronegativitet, gør at quinolingul er polært og dermed opløseligt i vand.

Farve
Generelt gælder det for organiske stoffer at når de har 8 eller mere konjugerede bindinger vil stoffet absorbere farve. En konjugerede binding er når der er en enkelt binding mellem

dobbeltbindinger. Det specielle ved konjugerede dobbeltbindinger er at der dannes elektronskyer omkring områder hvor der er konjugerede dobbeltbindinger

dette medfører påvirkning af stoffets farve, dog tæller benzenringe for 3 konjugerede dobbeltbindinger.

Stoffers farve bliver også påvirket af andre faktorer, som bl.a. chromofore grupper, som er grupper der medfører at et stof får farve, pga. af de har et ledigt elektronpar.

Det betyder at hvis det stof indeholder en eller flere chromofore grupper får stoffet farve. Derudover findes der farvemodificerende grupper, der påvirker farvens intensitet og tone

Absorption
Lys er bølgelængder som måles i nm, hvor synliglys ligger i intervallet 400nm til 750nm. Hvidt lys indeholder alle regnbuens farver, som er de farver vi kan se med vores øjne.

Når et stof bliver påvirket af hvidt lys, kan stoffet absorbere dele af spektrummet i det hvide lys, og dermed reflekter en farve.

Komplementærfarven til den farve som stoffet absorberer vil blive reflekteret og det vil dermed være den farve som stoffet får.