Saltindholdet i Svendborgsund | Kemirapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Forsøgets formål:
Hypotese:
Teori:
Materialer:
Fremgangsmåde:
- Sikkerhed:
- Afmåling af havvand:
- Titrering:
- Gentagelse:
Resultatskema:
Databehandling
- Bestem stofmængden af chloridioner i prøven.
- Antag at alle chloridionerne stammer fra natriumchlorid (NaCl). Beregn herudfra saltindhold i massepromille
Sammenlign resultatet med oplysninger på internettet eller inddrag figuren nedenfor:
Diskussion/fejlkilder:
- Ækvivalenspunktet kan være svært at aflæse:
- Resultaterne udregnes forkert:
Konklusionen:
- Den givende hypotese lød på:
- Kommentar:

Uddrag
Forsøgets formål:
Formålet med denne forsøg er at finde ud af hvor meget salt Svendborgsund indeholder.

Først bestemmes stofmængden af chloridioner i prøven, hvor saltindholdet i massepromillen herefter beregnes. Herefter sammenlignes resultaterne med oplysninger fra internettet samt den vedhæftede figur.

Hypotese:
Der forventes at saltindholdet i den udregnede massepromille ikke afviger for langt resultaterne fra internettet, da der i dette tilfælde vil være begået en eller flere fejl, hvilket derfor forkaster denne hypotese

Teori:
Ud fra stofmængden, molarmassen og massen kan der findes en sammenhæng, som kan beregne en af de tre størrelser

hvis to af de andre parametre er til stede. Det samme princip kan beregnes ud fra stofmængden, koncentrationen og volumen.

---

Titrering fungerer således ved hjælp af indikatorer, som skrifter farve, når indholdet af en væske ændrer sig.

Når der hertil i opgaven skal titreres saltvand, bruges indikatoren chromat (CrO42-), som skifter farve til rød, når den danner et tungtopløseligt salt, sølvchromat (Ag2CrO4).

Når saltvandet efterfølgende skal titreres, bruges sølvnitrat (AgNO3), hvor der hertil bruges en burette.

Sølv-ionerne vil hermed binde sig til chlorid-ionerne i saltvandet, og danne et tungtopløseligt salt (AgCI).

Titreringen skal efterfølgende fortsættes indtil der dannes et rødt bundfald, lige hvor dråberne af sølvnitratopløsningen falder ned.

Når dette røde bundfald dannes, skyldes det at der ikke er flere chlorid-ioner tilbage og de de overskydende sølv-ioner vil derfor bindes til chromat-ionerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu