Indholdsfortegnelse
Formålet
Teori:
Eksperimentelt
- Apparatur:
- Kemikalier:
Udførelse
Resultater + databehandling:
Beregninger og Diskussion
• Bestem ved hjælp af standardkurven  i formel (1)
• Er Lambert-Beers lov opfyldt i dette forsøg?
• Hvorfor måles på bølgelængden 565 nm (gul/grøn lys) og ikke omkring 470 nm (blåt lys som jo er tættest på den violette farve)?
• Hvorfor kan spektroskopi bruges til bestemmelse af koncentrationer af et ukendt stof?
Konklusion

Uddrag
Formålet
Formålet ved forsøget, var at undersøge sammenhængen mellem koncentrationen af krystalviolet (KV) og absorbansen -

at eftervise Lambert-Beers lov- og derigennem bestemme ekstinktionskoefficienten , samt derudover finde bestemmelsen af en ukendt opløsning af KV. Derudover bestemmes 2 ukendte koncentrationer af krystalviolet.

Teori:
I en farvet opløsning har den af indhold enten molekyler eller ioner, som er med til at absorberer synligt lys på bestemte bølgelængder.

For at følge op på følgende måde, kan man f.eks. forklare det ved, at en vandlig opløsning af krystalviolet (KV) er violetfarvet.

Dvs. At når man sender hvidt lys igennem en opløsning med KV, absorberer KV-ionerne den gule/grønne farve. Menneskernes øjne er opbygget således, at de ser den komplementære farve til gul/grøn, som den violette farve.

Det er derfor, at vi ser KV opløsning som violet. Dette har man fundet ud af, at man kan benytte i sammenhæng med et spektrofotometer.

Spektrofotometeret bruges til blandt andet at bestemme en opløsnings indhold af kemiske forbindelser, samt koncentrationer af disse - denne metodes kaldes for spektrofotometri.