Indholdsfortegnelse
Formålet ved forsøg 1.
Materialer førsøg 1.
Loggerpro.
Udførsel forsøg 1.

Forsøg 2.
- Formål forsøg 2.
- Materialer forsøg 2
- Fremgangsmåde.
- Betegnelser
- Boyle Mariottes lov bruger vi til den første forsøg:
- Gay - Lussacs 1 lov bruger vi til den anden forsøg
- Konklusion

Uddrag
Formålet ved forsøg 1.
vi ville undersøge sammenhængen mellem p (trykket) og v (rumfanget) af indelukket luft, når temperaturen er konstant

Materialer førsøg 1.
o Computer
o Loggerpro program
o Trykmåler
o Engangssprøjte
o Gummislange
o Trykmåler

Loggerpro.
Loggerpro er et computerprogram vi bruger som måleudstyr, til fx tryg eller temperatur.

Udførsel forsøg 1.
vores sprøjte blev indstillet til 10 ml, herefter tilsatte vi den til trykmåleren. Trykmåleren har et usb-stik, som der skal tilsluttes computeren.

Herefter starter du loggerpro op. Når du er kommet ind på loggerpro, skal du ændre i nogle ting på programmet, inden du starter forsøget.

Tryk på Knappen “Data collection” herefter skal du trykke på og vælge “Events with entry” frem for “time based” for så laver den en måling hver gang man trykker på keepknappen.

Herefter så kommer der 3 tomme felter frem hvor man skal skrive Volumen i den første, (V) i den anden og mL i den sidste.

Man skal huske at installerer trykmålerens enhed. Den skal måle trykket i enheden kPa. Herefter ændrer du på sprøjtens ml, og trykker keep på knappen, så indsamler den og gemmer din data.