Hubbles lov | Opgave

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Data og databehandling
- Galakserne
1. Virgo:
2. Ursa Major
3. Corona Borealis
4. Bootes
5. Hydra
Universets alder
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med denne opgave er at bestemme via beregning universets alder, ved hjælp af Hubbles lov.

Teori
Hubbles lov er en kosmologisk lov der blev opdaget i 1929 af Edwin Hubble. Ifølge Hubbles lov bevæger fjerne galakser sig længere væk fra os, med en hastighed der vokser proportionalt med afstanden til os.

Hubbles lov er givet ved:
v=H∙d

v=galaksens hastigheden
H=Hubbles konstant
d=galaksens afstand til os

Lys kan beskrives som bølger, hvor forskellige farver er i skyld i forskellen i en bølgelængde. Når et objekt der udsender lys, er i bevægelse, ændres bølgelængden.

Rødforskydning er når noget lys af en eller anden grund får en længere bølgelængde og at lyset derfor forskydes mod den røde ende af spektret. Derimod kaldes det blåforskydning når bølgelængden bliver kortere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu