Indholdsfortegnelse
10.1 Livsformer
- Den selvstændige livsform
- Lønarbejderlivsformen
- Den karrierebundne livsform

Særlige kvindelivsformer
- Baglandslivsformen
- Husmorlivsformen
- Idealtyper og virkeligheden
- Den moderne lønmodtagers livsform

10.2 Familiens grundfunktioner
- Familiens fire grundfunktioner:
• Økonomi:
• Reproduktion:
• Socialisering:
• Følelser:

Familien i landbrugssamfundet – frem til 1870:
- Økonomi:
- Reproduktion:
- Socialisering:
- Følelser:

Familien i industrisamfundet – fra omkring 1870 til ca. 1960:
- Økonomi:
- Reproduktion:
- Socialiseringen:
- Følelser:

Familien på vej ind i informationssamfundet – fra ca. 1960 til nu.
- Økonomi:
- Reproduktion:
- Socialiseringen:
- Følelser:
- Har familien overlevet sig selv?
- Ny og gammel familiestruktur:
- Kernefamilien:

Tabel 10.1 Familiestrukturer i et traditionelt samfund og informationssamfundet

10.3 Familietyper
Denciks familietyper
- Team-familien
- Den patriarkalske familie
- Svingdørsfamilien
- Socialt akvarium

Figur 10.3 Denciks familietyper

Kernefamilier og singler
- Markante ændringer i familiestrukturen:

Tabel 10.2 Antal personer pr. husstand, pct., 1986-2016
- Skilsmisser

Tabel 10.3 Sandsynligheden for at et indgået ægteskab ender i skilsmisse i pct., 1986-2015
- Figur Vielser og skilsmisser i Danmark 1960-2010.

10.4 Familieliv og ligestilling
Familieliv og fordeling af det huslige arbejde
- Fordeling af huslige arbejde:
- Erhvervsarbejde
- Barselsorlov

Uddrag
Hvilken rolle:
• Arbejde
• Fritid
• Familie
• Hobbies spiller i folks liv

Den selvstændige livsform
• Skelnes ikke mellem arbejde og fritid
• Arbejde ikke middel til finansiering af fritid
• Ofte medhjælpende ægtefælle evt. også resten af familien

Ex
• Landmænd
• Håndværkere
• Mindre handlende

Lønarbejderlivsformen
• Arbejdet er midlet til at skabe indtjening
• Arbejde og fritid adskilt

Ex
• Ufaglærte og faglærte
• Lavere funktionærer

Den karrierebundne livsform
• Arbejdet er centrum i hverdag
• Målet er at have et interessant, succesfuldt og betydningsfuldt arbejde
• Arbejde og fritid blandet sammen
• Familien fungerer som ”bagland” – rekreativt

---

Følelser:
• Væsentligste årsag til at holde sammen på familien:
o Hvis følelserne forsvinder – ja så er det egentlig ikke noget særligt, for det er jo nemt at finde en ny partner
o Den moderne familie har i mindre grad en økonomisk funktion.

• Reproduktion og familien
o ikke så vigtig som førhen
o socialiseringen foregår for en stor del uden for familiens rammer

• Samfundets udvikling har givet os selvstændighed til og leve alene
Har familien overlevet sig selv?

• Funktionstømt jf. ovenstående

• Men nej:
o Flertallet anser familien som mest centrale omdrejningspunkt for deres liv
o Social arena for: Intimitet, beskæftigelse, anerkendelse og tryghed

• Dynamisk - Ændrer sig overtid – tilpasningsduelig
o Størrelse
o Funktioner