Familie og arbejdsforhold i udvalgte EU-lande | Samfundsfag

Opgavebeskrivelse
I det vedhæftede bilag A1, findes en række informationer om forskelle i familie og arbejdsforhold i udvalgte EU-lande. Landene repræsenterer arketyper på nogle af mest anvendte velfærdsmodeller i Europa.

Storbritannien repræsenterer den residuale (liberale) velfærdsmodel, Danmark og sverige repræsenterer den universelle (socialistiske) velfærdsmodel mens Tyskland, Italien og Grækenland repræsenterer den selektive (konservative) velfærdsmodel.

Jeg vil Ved hjælp af bilag A1 (figur 1, tabel 1, tabel 2, tabel 3 og tabel 4) undersøge hvad der kan udledes om velfærdsmodeller og socialisation i de udvalgte EU-lande. Jeg vil anvende relevant viden om velfærdsmodeller og socialisation, og relevante beregninger (vedhæftet nederst i opgaven).

Uddrag
Gennemgående for hele bilaget er, at der er stor forskel på hvordan opgaver som husholdning/børneopdragelse, arbejdsmarkedet og uddannelse bliver varetaget. Særligt lande med den universelle velfærdsmodel står i kontrast til lande med den selektive velfærdsmodel.

Kigger man først på hvordan opgaverne i hjemmet bliver varetaget vil man se en stor forskel. Figur 1 viser andelen af børn under 3 år, som er i institution pr. 2013 i en række EU-28 lande. Skandinaviske lande som Danmark og Sverige skiller sig markant ud på den front.

Af figuren fremgår det at hhv. 55 og lidt over 60 procent af børn under 3 år er i institution i Sverige og Danmark.

Ser vi på det i forhold til EU-28 gennemsnittet, som er lidt under 30 procent, så ligger Danmark og Sverige ikke kun lidt, men betydeligt højere. Dette betyder at danske og svenske børn modtager den sekundære socialisering tidligere, og sandsynligvis også i langt højere grad.

Dette stemmer også ganske godt overens med hvad den universelle velfærdsmodel lægger vægt på. Det mest markante karakteristikum ved den universelle velfærdsmodel er at offentlige ydelser ikke kun skal tilgodese en bestemt indkomstgruppe, men hele befolkningen. Dette leder til at institutioner for eksempel ofte er gratis.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu